Pathologie › Treant Zorggroep

Op www.treant.nl/corona hebben wij al ons nieuws over corona gebundeld

Pathologie

Klinische pathologie: de wetenschap achter uw diagnose en behandeling

In eerste instantie wordt bij Pathologie vaak gedacht aan onderzoeken van overledenen (postmortaal diagnostisch onderzoek, ook wel obductie genoemd). Dit wordt zeker ook gedaan maar is slechts een klein stukje van het werk van de Pathologie.

Pathologie betekent ziekteleer, ofwel ‘het begrijpen van ziekten’. De klinische pathologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met het stellen van diagnoses. Hiervoor onderzoekt de klinische patholoog cellen (cytologie) en weefsels (histologie).

Een pathologisch onderzoek vindt plaats wanneer de arts bij de patiënt bijvoorbeeld een stukje huid, darmpoliep of knobbeltje wegneemt. Dit wordt onderzocht op de afdeling Pathologie om zo te kijken of er sprake is van bijvoorbeeld kanker en welk type. Mede op basis van het pathologisch onderzoek bepaalt de arts vervolgens de behandeling.

De rol van de klinisch patholoog

De rol van de patholoog in het ziekenhuis is veelzijdig. De patholoog stelt de diagnoses van een groot aantal ziekten op grond van een karakteristiek beeld onder de microscoop. Een deel van deze ziekten onderzoekt de patholoog nog verder. Hij kijkt of de afwijking eigenschappen bevat die van belang zijn voor de verdere behandeling en/of prognose.

Ook kan de patholoog vaststellen in hoeverre een ziekteproces is uitgebreid en of een chirurgische behandeling compleet is geweest. Zo kan een patholoog onderzoeken of bijvoorbeeld een tumor ook op andere plaatsen in het lichaam is gegroeid. Deze uitslagen zijn vaak van doorslaggevend belang bij het bepalen van de verdere therapie.

Daarnaast is de pathologische diagnose een belangrijke kwalitatieve factor in het zorgtraject. De juistheid van een werkdiagnose / klinische diagnose kan door de patholoog worden bevestigd of ontkracht. Bijvoorbeeld na een operatie voor een ontstoken blinde darm, waarbij de patholoog achteraf de diagnose bevestigt (ontsteking) of ontkracht (normale blinde darm). Dit geldt ook voor obducties.

De patholoog is eveneens intensief betrokken bij (secundaire) preventie van ziekten. Zoals bij de bevolkingsonderzoeken baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker.

Vanwege al deze taken is de patholoog in veel klinische overlegsituaties een belangrijke gesprekspartner voor de behandelaars.

Afdeling Pathologie

Op de moderne afdeling op Treant-locatie Bethesda in Hoogeveen verricht de afdeling Pathologie diagnostiek voor huisartsen in Zuidwest-Drenthe en Noord-Overijssel en de Treant-ziekenhuislocaties Bethesda (Hoogeveen), Scheper (Emmen) en Refaja (Stadskanaal). De afdeling - in bezit van het kwaliteitskeurmerk ISO 15189 - speelt een belangrijke rol in het diagnosticeren (vaststellen) van ziekten. De afdeling onderzoekt  zowel cellen van lichaamsvochten als weefsels en is intensief betrokken bij het voorkomen van ziekten. Denk aan de bevolkingsonderzoeken borst- en darmkanker. Ook hiervoor is de afdeling Pathologie geaccrediteerd.  

Beide accreditaties kunnen gezien worden als een officieel kwaliteitskeurmerk van de afdeling.

Nader gebruik lichaamsmateriaal

De afdeling Pathologie van ziekenhuislocatie Bethesda ontvangt lichaamsmateriaal voor het verrichten van diagnostiek. Als de diagnose is gesteld, wordt het overgebleven materiaal volgens richtlijnen bewaard, tot wel 30 jaar lang. Dit materiaal kan worden gebruikt voor ‘nader gebruik’, bijvoorbeeld als controlemateriaal of voor onderwijsdoeleinden. Ook kan het worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, dit zal altijd ‘gepseudonimiseerd anoniem’ gebeuren. ‘Nader gebruik’ mag nooit ten koste gaan van het belang van de patiënt. In de regel wordt er van uit gegaan dat u geen bezwaar heeft tegen dit ‘nader gebruik’. Indien u hier toch bezwaar tegen heeft dan kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts of bij de afdeling Pathologie, via e-mail: palab@treant.nl of telefonisch: (0528) 286 631. Dit moet bij iedere afname van lichaamsmateriaal opnieuw worden aangegeven.

Meer informatie over ‘nader gebruik’ vindt u op de website van de Nederlandse Vereniging van Pathologie (NVVP; www.pathology.nl) of de website van de Federatie van Medische Wetenschappelijke Verenigingen (FEDERA; www.federa.org).

Lees meer over Pathologie

Informatie over het coronavirus

Op www.treant.nl/corona vind je alle informatie over de maatregelen in onze ziekenhuizen en woonzorgcentra.

Belangrijke informatie over bezoek
Er is helaas geen bezoek mogelijk op de Intensive Care, hartbewaking (CCU) en de speciale isolatieafdeling voor corona-patiënten op onze ziekenhuislocatie in Emmen. Dit geldt voor álle patiënten die opgenomen zijn op deze afdelingen, zowel voor patiënten die besmet zijn met het coronavirus als voor patiënten die om andere redenen zijn opgenomen (patiënten uit deze regio én andere regio's). Een ontzettend moeilijke maatregel voor patiënten en hun naasten, maar wel een die we moeten nemen om kwetsbare patiënten te beschermen. We houden familieleden natuurlijk op de hoogte van de situatie van hun naaste. Ook op onze locaties voor wonen en zorg is helaas geen bezoek meer mogelijk. Meer informatie

Patiënten op de andere ziekenhuisafdelingen mogen geen bezoekers meer ontvangen van buiten Drenthe, Groningen en Friesland. We willen zo de risico’s op verspreiding van het coronavirus tot een minimum beperken.

Bekijk de veelgestelde vragen voor patiënten en bezoekers en voor welke ziekenhuiszorg u op welke locatie terecht kunt tijdens de coronacrisis