Medische psychologie › Treant

Medische psychologie

Medische psychologie

Medische psychologie is een vak met kennis en kunde op het grensgebied van psychologie en geneeskunde. De psycholoog helpt  u of uw kind met de psychologische aspecten en gevolgen van lichamelijke klachten/ziekten. De behandelend specialist kan u verwijzen naar een medisch psycholoog om dit te onderzoeken. Ook kunt u zelf uw behandelend arts om een verwijzing vragen.

De psycholoog kan u onder andere helpen bij:

  • overmatige angst voor een medische ingreep;
  • lichamelijke klachten waarvoor tot nu toe geen medische oorzaak is gevonden;
  • acceptatieproblemen van een chronische ziekte, zoals diabetes, MS (Multiple Sclerose), COPD, hartfalen en chronische pijn;
  • symptomen die wijzen op een cognitieve achteruitgang, zoals geheugenproblemen;
  • een achterblijvende ontwikkeling van uw kind.

Voor Medische psychologie kunt u terecht op de drie ziekenhuislocaties van Treant Zorggroep.

Uw bezoek

Tijdens het eerste gesprek neemt de psycholoog de reden voor verwijzing, uw huidige klachten en uw ziektegeschiedenis met u door. Aan de hand van dit gesprek bepaalt de psycholoog of er een aanvullend (test)psychologisch onderzoek nodig is, en of er een indicatie is voor psychologische behandeling. Het testpsychologisch onderzoek is een belangrijk hulpmiddel om uw klachten en de factoren die kunnen samenhangen met de klachten, in kaart te brengen. De psychodiagnostisch werkers voeren dit onderzoek uit.

In sommige gevallen is het wenselijk dat begeleiding of behandeling  niet op de afdeling Medische Psychologie plaatsvindt. U kunt zich dan op advies van de psycholoog laten verwijzen naar een andere hulpverlener in of buiten ons ziekenhuis.

Lees verder over medische psychologie