Kindergeneeskunde › Treant Zorggroep

Kindergeneeskunde

Kindergeneeskunde

Wij proberen het verblijf in het ziekenhuis voor u en uw kind zo aangenaam mogelijk te maken. De begeleiding van u als ouder/verzorger vinden we heel belangrijk, om zo samen de beste zorg voor uw kind te bepalen.

Kindergeneeskunde is een zeer divers specialisme. Aandoeningen van pasgeborenen, peuters, kleuters en oudere kinderen verschillen in veel opzichten van die van volwassenen, onder andere omdat kinderen lichamelijk en psychisch nog volop in ontwikkeling zijn.

De kinderartsen behandelen kinderen met lichamelijke klachten, maar ook groei-, ontwikkelings- en/of gedragsproblemen. De behandeling vindt plaats op de polikliniek, de spoedeisende hulp, de dagbehandeling en/of de verpleegafdeling kindergeneeskunde, waar voor de allerkleinsten een aparte neonatologie afdeling is. Kinderen van 0 tot 18 jaar kunnen door de huisarts, andere medisch specialisten of de jeugdarts naar de kinderarts worden verwezen.

Voor het eerste bezoek aan de polikliniek wordt er extra tijd gepland. De kinderarts stelt u en uw kind allerlei vragen. Daarmee probeert de arts te achterhalen wat de oorzaak is van de klachten van uw kind. Het kan handig zijn als u van tevoren opschrijft waar uw kind precies last van heeft, hoe lang de klachten al bestaan en welke vragen u wilt stellen. Uw kind ondergaat daarna veelal een lichamelijk onderzoek. De kinderarts bespreekt de bevindingen en doet indien nodig een voorstel voor verder onderzoek, bijvoorbeeld bloedonderzoek of röntgenonderzoek. Tenslotte worden eventuele vervolgstappen met u besproken.

Specialisaties

Wij leveren kwalitatief hoogwaardige, persoonlijke kindergeneeskundige zorg die laagdrempelig toegankelijk is en dichtbij huis. Wij richten ons op het kind, het gezin en de ontwikkeling. Hierbij werken we nauw samen met andere zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis, Bijvoorbeeld met huisartsen, artsen jeugdgezondheidszorg, behandelend therapeuten en collega-specialisten. Hierdoor is een goede afstemming van zorg mogelijk.

Alle kinderartsen van Treant oefenen het vak in de volle breedte uit, waarbij ieder zijn eigen aandachtsgebied heeft. Voor enkele ziektebeelden zijn hiervoor speciale spreekuren ingericht.

Speciale spreekuren

Poli voor kinderen met diabetes (suikerziekte)
Poli voor kinderen met diabetes mellitus, waarbij u een kinderarts, kinderdiabetesverpleegkundige, dietist en kinderpsycholoog/orthopedagoog kunt treffen. De drie ziekenhuislocaties van Treant hebben hun krachten gebundeld samen met het Röpcke-Zweers Ziekenhuis om diabetszorg dichtbij te bieden: DIABIJ.

Poli voor kinderen met astma/luchtwegklachten
Poli voor kinderen met astma en andere luchtwegklachten, waarbij de kinderarts, kinderastmaverpleegkundige en longfunctielaborant nauw samen werken. Het doel is om de oorzaak van de klachten te achterhalen en een passende behandeling te starten, zodat kinderen in het dagelijks leven zo min mogelijk last hebben. Verder krijgen kinderen en ouders uitleg en informatie, zodat ze goed om leren gaan met hun aandoening en de medicijnen.

Poli voor neonatologie nazorgpoli (prematurenpoli)
Poli voor kinderen die te vroeg en/of te klein geboren zijn en pasgeborenen met een complex beloop waarbij vroege signalering van problemen en afstemming van zorg centraal staan. De kinderarts, arts jeugdgezondheidszorg, neonatologie nazorgverpleegkundige en kinderfysiotherapeut werken hier nauw samen. Zo nodig worden andere disciplines bij de zorg betrokken, zoals een logopedist, diëtist of (ortho)pedagogisch medewerker.

Babypoli
Veel baby’s zijn onrustig of huilen veel. Op de babypoli worden de klachten met u doorgenomen en uw kind onderzocht. Meestal is er geen oorzaak voor het huilen en de onrust aan te wijzen. Er worden adviezen en begeleiding gegeven om u te ondersteunen bij deze lastige problematiek. Op deze poli treft u de kinderarts, orthopedagogisch medewerker en de kinderfysiotherapeut.

Alcoholpoli
Overmatig alcoholgebruik bij jongeren is een groeiend probleem met risico’s voor de ontwikkeling. Iedere jongere tot 18 jaar die teveel alcohol heeft gedronken en/of drugs heeft gebruikt, wordt conform de landelijke afspraken begeleid om herhaling te voorkomen.

Psychosociale zorg poli
Chronische klachten zoals hoofdpijn of buikpijn hebben grote invloed op het dagelijks leven. Door vanuit verschillende invalshoeken te kijken en te behandelen worden de kinderen en ouders ondersteund in het omgaan met de klachten.

Echocardiografie poli
Voor kinderen met een hartruis of een verdenking op een hartafwijking bestaat de mogelijkheid om op locatie beeldvorming van het hart te verrichten bij kinderen.

Ploeppoli
Soms hebben kinderen vanaf een jaar of vijf problemen met plassen of poepen. Bijvoorbeeld omdat ze ’s nachts hun plas niet ophouden. Of omdat ze ontlasting verliezen of juist last hebben van verstopping. Het kan een lichamelijke oorzaak hebben, maar ook een psychische of een combinatie van factoren. Soms is de oorzaak helemaal niet vast te stellen. De huisarts kan u verwijzen naar de incontinentiepoli voor kinderen, die we ook wel de 'ploeppoli' noemen. Hier onderzoeken we uw kind, daarna bekijken we samen welke aanpak het meest geschikt is. Bij het incontinentiespreekuur voor kinderen werkt een speciaal opgeleide verpleegkundige samen met de kinderarts en zo nodig een fysiotherapeut. Waarschijnlijk heeft u het meest contact met de incontinentieverpleegkundigen.

Spreekuur Psychosociale Zorg voor kind en ouder
Dit spreekuur is voor kinderen/tieners met incontinentieproblemen, eet-/slaapproblemen, gedragsproblemen en onbegrepen lichamelijke klachten). Onderdeel van het spreekuur van de kinderartsen is de verzuimpoli. Hier bieden we een kortdurend tweesporenbeleid aan, bij tieners die een hoog verzuim hebben en wel weer naar school moeten.

Lees meer over Kindergeneeskunde