Kindergeneeskunde › Treant Zorggroep

Op www.treant.nl/corona hebben wij al ons nieuws over corona gebundeld

Kindergeneeskunde

Kindergeneeskunde

Wij proberen het verblijf in het ziekenhuis voor u en uw kind zo aangenaam mogelijk te maken. De begeleiding van u als ouder/verzorger vinden we heel belangrijk, om zo samen de beste zorg voor uw kind te bepalen.

Kindergeneeskunde is een zeer divers specialisme. Aandoeningen van pasgeborenen, peuters, kleuters en oudere kinderen verschillen in veel opzichten van die van volwassenen, onder andere omdat kinderen lichamelijk en psychisch nog volop in ontwikkeling zijn.

De kinderartsen behandelen kinderen met lichamelijke klachten, maar ook groei-, ontwikkelings- en/of gedragsproblemen. De behandeling vindt plaats op de polikliniek, de spoedeisende hulp, de dagbehandeling en/of de verpleegafdeling kindergeneeskunde, waar voor de allerkleinsten een aparte neonatologie afdeling is. Kinderen van 0 tot 18 jaar kunnen door de huisarts, andere medisch specialisten of de jeugdarts naar de kinderarts worden verwezen.

Voor het eerste bezoek aan de polikliniek wordt er extra tijd gepland. De kinderarts stelt u en uw kind allerlei vragen. Daarmee probeert de arts te achterhalen wat de oorzaak is van de klachten van uw kind. Het kan handig zijn als u van tevoren opschrijft waar uw kind precies last van heeft, hoe lang de klachten al bestaan en welke vragen u wilt stellen. Uw kind ondergaat daarna veelal een lichamelijk onderzoek. De kinderarts bespreekt de bevindingen en doet indien nodig een voorstel voor verder onderzoek, bijvoorbeeld bloedonderzoek of röntgenonderzoek. Tenslotte worden eventuele vervolgstappen met u besproken.

Specialisaties

Wij leveren kwalitatief hoogwaardige, persoonlijke kindergeneeskundige zorg die laagdrempelig toegankelijk is en dichtbij huis. Wij richten ons op het kind, het gezin en de ontwikkeling. Hierbij werken we nauw samen met andere zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis, Bijvoorbeeld met huisartsen, artsen jeugdgezondheidszorg, behandelend therapeuten en collega-specialisten. Hierdoor is een goede afstemming van zorg mogelijk.

Alle kinderartsen van Treant oefenen het vak in de volle breedte uit, waarbij ieder zijn eigen aandachtsgebied heeft. Voor enkele ziektebeelden zijn hiervoor speciale spreekuren ingericht.

Speciale spreekuren

Poli voor kinderen met diabetes (suikerziekte)
Poli voor kinderen met diabetes mellitus, waarbij u een kinderarts, kinderdiabetesverpleegkundige, dietist en kinderpsycholoog/orthopedagoog kunt treffen. De drie ziekenhuislocaties van Treant hebben hun krachten gebundeld samen met het Röpcke-Zweers Ziekenhuis om diabetszorg dichtbij te bieden: DIABIJ.

Poli voor kinderen met astma/luchtwegklachten
Poli voor kinderen met astma en andere luchtwegklachten, waarbij de kinderarts, kinderastmaverpleegkundige en longfunctielaborant nauw samen werken. Het doel is om de oorzaak van de klachten te achterhalen en een passende behandeling te starten, zodat kinderen in het dagelijks leven zo min mogelijk last hebben. Verder krijgen kinderen en ouders uitleg en informatie, zodat ze goed om leren gaan met hun aandoening en de medicijnen.

Poli voor neonatologie nazorgpoli (prematurenpoli)
Poli voor kinderen die te vroeg en/of te klein geboren zijn en pasgeborenen met een complex beloop waarbij vroege signalering van problemen en afstemming van zorg centraal staan. De kinderarts, arts jeugdgezondheidszorg, neonatologie nazorgverpleegkundige en kinderfysiotherapeut werken hier nauw samen. Zo nodig worden andere disciplines bij de zorg betrokken, zoals een logopedist, diëtist of (ortho)pedagogisch medewerker.

Babypoli
Veel baby’s zijn onrustig of huilen veel. Op de babypoli worden de klachten met u doorgenomen en uw kind onderzocht. Meestal is er geen oorzaak voor het huilen en de onrust aan te wijzen. Er worden adviezen en begeleiding gegeven om u te ondersteunen bij deze lastige problematiek. Op deze poli treft u de kinderarts, orthopedagogisch medewerker en de kinderfysiotherapeut.

Alcoholpoli
Overmatig alcoholgebruik bij jongeren is een groeiend probleem met risico’s voor de ontwikkeling. Iedere jongere tot 18 jaar die teveel alcohol heeft gedronken en/of drugs heeft gebruikt, wordt conform de landelijke afspraken begeleid om herhaling te voorkomen.

Psychosociale zorg poli
Chronische klachten zoals hoofdpijn of buikpijn hebben grote invloed op het dagelijks leven. Door vanuit verschillende invalshoeken te kijken en te behandelen worden de kinderen en ouders ondersteund in het omgaan met de klachten.

Echocardiografie poli
Voor kinderen met een hartruis of een verdenking op een hartafwijking bestaat de mogelijkheid om op locatie beeldvorming van het hart te verrichten bij kinderen.

Ploeppoli
Soms hebben kinderen vanaf een jaar of vijf problemen met plassen of poepen. Bijvoorbeeld omdat ze ’s nachts hun plas niet ophouden. Of omdat ze ontlasting verliezen of juist last hebben van verstopping. Het kan een lichamelijke oorzaak hebben, maar ook een psychische of een combinatie van factoren. Soms is de oorzaak helemaal niet vast te stellen. De huisarts kan u verwijzen naar de incontinentiepoli voor kinderen, die we ook wel de 'ploeppoli' noemen. Hier onderzoeken we uw kind, daarna bekijken we samen welke aanpak het meest geschikt is. Bij het incontinentiespreekuur voor kinderen werkt een speciaal opgeleide verpleegkundige samen met de kinderarts en zo nodig een fysiotherapeut. Waarschijnlijk heeft u het meest contact met de incontinentieverpleegkundigen.

Lees meer over Kindergeneeskunde

Informatie over het coronavirus

Op www.treant.nl/corona vind je alle informatie over de maatregelen in onze ziekenhuizen en woonzorgcentra.

Belangrijke informatie over bezoek
Er is helaas geen bezoek mogelijk op de Intensive Care, hartbewaking (CCU) en de speciale isolatieafdeling voor corona-patiënten op onze ziekenhuislocatie in Emmen. Dit geldt voor álle patiënten die opgenomen zijn op deze afdelingen, zowel voor patiënten die besmet zijn met het coronavirus als voor patiënten die om andere redenen zijn opgenomen (patiënten uit deze regio én andere regio's). Een ontzettend moeilijke maatregel voor patiënten en hun naasten, maar wel een die we moeten nemen om kwetsbare patiënten te beschermen. We houden familieleden natuurlijk op de hoogte van de situatie van hun naaste. Ook op onze locaties voor wonen en zorg is helaas geen bezoek meer mogelijk. Meer informatie

Patiënten op de andere ziekenhuisafdelingen mogen geen bezoekers meer ontvangen van buiten Drenthe, Groningen en Friesland. We willen zo de risico’s op verspreiding van het coronavirus tot een minimum beperken.

Bekijk de veelgestelde vragen voor patiënten en bezoekers en voor welke ziekenhuiszorg u op welke locatie terecht kunt tijdens de coronacrisis