Op de kinderafdeling en polikliniek › Treant Zorggroep

LET OP! Heeft u een afspraak, of vragen over bezoek en de bezoektijden? Kijk dan eerst op onze corona-informatiepagina.

Op de kinderafdeling en polikliniek

Op de kinderafdeling en polikliniek

Treant Zorggroep heeft op alle drie ziekenhuislocaties in Hoogeveen, Stadskanaal en Emmen een polikliniek Kindergeneeskunde. Op al deze locaties is ook dagbehandeling mogelijk. Voorbeelden van ingrepen op de dagbehandeling zijn het knippen van keel- en neusamandelen, buisjes plaatsen en het doorprikken van trommelvliezen. Wanneer uw kind één of meerdere nachten moet blijven op de kinderafdeling in het ziekenhuis, vindt dat bij Treant altijd plaats op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen.

Wie komt u tegen?

Op de afdelingen Kindergeneeskunde en poliklinieken komt u verschillende zorgverleners tegen, zoals de kinderarts, kinderverpleegkundige en de physician assistant. U kunt ook u te maken krijgen met de pedagogisch medewerker, kinderfysiotherapeut, maatschappelijk werker of zorgassistent. Ook kunt u op de afdeling de CliniClowns tegenkomen. 

Kinderarts
De kinderarts is de dokter speciaal voor kinderen. U komt hem/haar tegen op de polikliniek, maar ook op de kinderafdeling. De kinderarts bepaalt, samen met u en uw kind, welke medische behandeling uw kind gaat krijgen. Hij/zij overlegt ook regelmatig met andere zorgverleners, zoals de kinderverpleegkundige, de pedagogisch medewerker, de kinderfysiotherapeut, de medisch psycholoog of andere betrokken artsen. Welke kinderartsen bij Treant werken ziet u op de pagina Kindergeneeskunde.

Kinderverpleegkundige
Als uw kind in het ziekenhuis ligt, zorgen kinderverpleegkundigen voor hem of haar. Kinderverpleegkundigen hebben een extra opleiding gevolgd, zodat ze goed kunnen inspringen op de speciale behoeften van kinderen. De kinderverpleegkundige houdt de gezondheid van uw kind in de gaten, voert medische handelingen uit en dient de medicijnen toe. Daarnaast helpt hij/zij u bij de verzorging van uw kind.

Ook op de polikliniek kunt u een kinderverpleegkundige tegenkomen. Deze kinderverpleegkundige heeft zich dan gespecialiseerd in bepaalde problemen of ziektebeelden bij kinderen. Bijvoorbeeld astma, diabetes, poep/plasproblemen of overmatig huilen en voedingsproblemen bij jonge babies.

Physician assistant
De physician assistant is een verpleegkundige die een aanvullende opleiding heeft gevolgd om, onder supervisie van de kinderarts, kinderen te behandelen. Binnen Treant is er een physician assistent op de neonatologie afdeling werkzaam. Zij regelt de dagelijkse gang van zaken in afstemming met de kinderarts en kinderverpleegkundigen. Ook ziet zij kinderen terug op de polikliniek.

Pedagogisch medewerker
Voor kinderen en jongeren is een ziekenhuisopname soms behoorlijk ingewikkeld. De pedagogisch medewerker begeleidt ouders en kind daarom tijdens het verblijf in het ziekenhuis. Zo houdt de pedagogisch medewerker in de gaten of uw kind zich prettig voelt. En zorgt voor de nodige afleiding en ontspanning.

Pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat u en uw kind worden voorbereid op een operatie, onderzoek of behandeling. Zij:

  • geven rondleidingen op de Kinder- en jeugdafdeling;
  • geven uitleg over de operatiedag;
  • bieden uw kind afleiding door spel, speelgoed en activiteiten;
  • observeren uw kind. Hierdoor wordt het behandelplan nog beter op uw kind afgestemd;
  • geven informatie over onderwijs tijdens het ziekenhuisverblijf;
  • helpen bij het verbeteren van het contact tussen ouder(s) en kind.

Lactatiekundige
Een lactatiekundige is een expert op het gebied van borstvoeding en geeft moeders voorlichting en advies over (het geven van) borstvoeding. Daar hoort het helpen bij het oplossen van borstvoedingsproblemen ook bij. Niet alleen voor moeders, maar ook voor kraamverzorgenden en andere professionals, zoals kinderartsen, is een lactatiekundige aanspreekpunt als zij vragen hebben over borstvoeding.

Bij Treant werken meerdere lactatiekundigen die u graag adviseren en helpen bij het geven van borstvoeding. Voor vragen of een consult kunt u contact met hen opnemen via lactatiekundige@treant.nl of 0591 69 19 03. Ze zijn van ma-vr bereikbaar tussen 8.00 en 12.00 uur. 

Kinderfysiotherapeut
Goed bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Maar sommige kinderen hebben een bewegingsprobleem. Dan kan een kinderfysiotherapeut hen helpen of begeleiden.

Maatschappelijk werker
Een verblijf in het ziekenhuis is voor sommige kinderen heel spannend of beangstigend. Dat geldt ook voor u als ouder of familie. Soms duurt een verblijf langer of is het allemaal lastiger dan u van tevoren verwachtte. Als uw kind hoort dat hij of zij een ernstige ziekte heeft en daarmee moet leren omgaan, is dat best heftig voor uw kind en voor u. In deze situaties kan een maatschappelijk werker u helpen. Door er met u en/of uw kind over te praten, maar ook door mee te denken over praktische oplossingen bij problemen.

Zorgassistent
De zorgassistent helpt bij de persoonlijke verzorging en zorgt mede voor eten en drinken. Daarnaast maakt de zorgassistent de bedden op en de kamers en afdeling netjes.

Cliniclowns
We krijgen regelmatig bezoek van de CliniClowns. De CliniClowns gebruiken al jaren de kracht van verbeelding. Door écht contact te maken en een situatie om te draaien, te spiegelen of voorwerpen een andere betekenis te geven, prikkelen ze de fantasie van de kinderen. Zodat ze even vergeten dat ze ziek zijn en weer kind kunnen zijn. Op de dagen dat de clowns niet spelen, of als het kind ze net gemist heeft door een behandeling, kunnen de kinderen ook ‘digitaal spelen’ met de clowns via de CliniClowns App. Meer weten? Kijk dan op de website van de CliniClowns.

Lees meer over onze zorgverleners

Voorzieningen

De kinderafdelingen zijn van alle gemakken voorzien. Zo zijn er verschillende voorzieningen, zoals:

  • speelkamers
  • TV en DVD's
  • spelcomputers
  • draadloos internet

Neem een kijkje op de kinderafdeling

Op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen

Binnenkort volgen foto’s van ziekenhuislocaties Bethesda en Refaja.

Certificaten

Een keurmerk is een officiële erkenning dat onze ziekenhuislocaties voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Deze kwaliteitseisen zijn opgesteld door de Inspectie van de Gezondheidszorg, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en beroepsverenigingen van artsen.  Onze kinderafdeling en poliklinieken Kindergeneeskunde beschikken over het borstvoedingscertificaat. Een overzicht van alle keurmerken van Treant vindt u ook op onze website.