Opname en operatie › Treant Zorggroep

Op www.treant.nl/corona hebben wij al ons nieuws over corona gebundeld

Opname en operatie

Opname en operatie

Een goed gesprek voor betere zorg

Een knieoperatie of niet meer voetballen? Doorbehandelen of stoppen? Als u naar de arts gaat voor onderzoek of behandeling, heeft u altijd meerdere mogelijkheden waaruit u kunt kiezen.

Welke behandeling of welk onderzoek het beste bij u past, hangt van een aantal zaken af. Bijvoorbeeld van de risico’s en de bijwerkingen, van uw leefstijl en omstandigheden, van uw beroep en uw wensen.

Samen beslissen

‘Samen beslissen’ betekent dat u samen met uw arts beslist over welke zorg het beste bij u past. Uw arts geeft u informatie over de mogelijkheden en wat de medische voor- en nadelen hiervan zijn. U bespreekt samen wat iedere mogelijkheid betekent voor uw eigen situatie op basis van vragen als 'Wat is NU voor mij belangrijk in het leven?', 'Wat wil ik kunnen (blijven) doen?', 'Wat heb ik nodig om dit te kunnen doen?'. Zo wordt duidelijk welke van de mogelijkheden het beste past/passen bij uw persoonlijke voorkeur(en). Uiteindelijk beslist u samen wat het best bij u past. Uw wensen en situatie zijn dus bepalend voor de uiteindelijke beslissing.

3 goede vragen

Het is belangrijk om samen met uw arts deze zaken op een rijtje te zetten. Dit kunt u doen met behulp van de 3 goede vragen: deze vragen nodigen u en uw arts uit de juiste informatie met elkaar te wisselen en een open gesprek te voeren. Samen met hem of haar kunt u vervolgens beslissen welk onderzoek of behandeling nu het beste bij u past. U houdt zelf de regie over de zorg. Want samen maakt u zo de beste keuze en dat komt uw gezondheid ten goede.

U heeft recht op goede informatie. De 3 goede vragen kunnen helpen om die goede informatie te krijgen. Bereid de 3 goede vragen daarom voor door óók alvast na te denken over welke zaken voor ú belangrijk zijn.

drie goede vragen (v-2018)

drie goede vragen (v-2018)

Deze 3 goede vragen zijn ontstaan door een samenwerking van Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie Medisch Specialisten:

 1. Wat zijn mijn mogelijkheden?
 2. Wat zijn de voordelen en nadelen van die mogelijkheden?
 3. Wat betekent dat in mijn situatie?

 

U kunt de vragen gebruiken om u voor te bereiden op uw bezoek aan het ziekenhuis. En zo samen met uw zorgverlener een keuze voor de voor u beste behandeling te maken. Meer informatie over de 3 goede vragen vindt u op 3goedevragen.nl.

Actueel medicatiegebruik

Als u wordt opgenomen of een afspraak heeft op de polikliniek, dan is het belangrijk dat wij op de hoogte zijn van uw actuele medicatiegebruik. Zo wordt bijvoorbeeld voorkomen dat u nieuwe geneesmiddelen krijgt voorgeschreven die niet gecombineerd mogen worden met de lopende medicatie. Of dat u medicatie krijgt waarvoor u allergisch bent.

U kunt uw medicatiegebruik tijdens uw bezoek aan het ziekenhuis doorgeven aan de arts op de polikliniek, bij het (T)ASP ((Transmuraal) Apotheek Service Punt) of tijdens het preoperatief spreekuur (als u geopereerd wordt). De apothekersassistente neemt het overzicht van de thuismedicatie met u door om de daadwerkelijk gebruikte medicatie vast te stellen.

Maar nog veiliger is het als u uw apotheker (of apotheekhoudende huisarts) toestemming geeft om uw medicatiegegevens met ons te delen (opt-in LSP). Hoe dat werkt, leest u op www.volgjezorg.nl/toestemming. Zo zijn we in alle gevallen – ook bij een spoedopname – verzekerd van een actueel medicatieoverzicht. En werken we samen aan veilige zorg.

Patiëntveiligheidskaart

De 3 goede vragen én het belang van correcte en volledige registratie van de medicatie die u gebruikt zijn onderwerpen die u ook terugvindt op de patiëntveiligheidskaart. Wordt u opgenomen bij Treant of brengt u een bezoek aan de polikliniek, dan kunt u namelijk actief een bijdrage leveren aan veilige zorg. Via onze patiëntveiligheidskaart nodigt Treant u uit om actief mee te denken over uw eigen zorgproces. Lees deze kaart van tevoren aandachtig door: u ontvangt de kaart via uw zorgverlener en vindt ze ook op de polikliniek, in verpleegkamers en in de wachtruimtes. Of kijk op www.treant.nl/patientveiligheidskaart.

Bereid uw bezoek voor via mijnTreant, het online patiëntenportaal van Treant

Bent u patiënt bij Treant? Dan heeft u toegang tot mijnTreant, ons online patiëntenportaal. In mijnTreant tonen we persoonlijke gegevens (die u deels zelf kunt wijzigen), correspondentie/ brieven (zoals specialisten- en ontslagbrieven) en (lab)uitslagen. Daarnaast biedt mijnTreant online inzage in afspraken, inclusief aanvullende informatie die voor de voorbereiding van de afspraak relevant/belangrijk is (denk aan informatiefolders, een instructiefilmpje of een link naar een externe website van een branchevereniging). Kijk voor meer informatie op www.treant.nl/mijnTreant of log in via www.mijnTreant.nl.

Opnemen van gesprekken

U mag geluidsopnames maken van het gesprek met uw zorgverlener, bijvoorbeeld met uw telefoon. Wel willen wij u vragen dit vooraf te melden. Het verspreiden van de opname buiten de privésfeer zonder onze toestemming is wettelijk niet toegestaan.

Uw hoofdbehandelaar

Wanneer u voor een behandeling in het ziekenhuis van Treant Zorggroep bent, heeft u vaak met meerdere zorgverleners te maken. Heldere afspraken over de verantwoordelijkheden rondom uw behandeling en verblijf, dragen bij aan goede zorg. In deze folder leest u wie er verantwoordelijk is voor uw behandeling en verblijf in ons ziekenhuis. Zo weet u wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor uw behandeling, wie uw aanspreekpunt is en wie de zorgverlening coördineert.

Wetenschappelijk onderzoek

Binnen Treant Zorggroep doen we ook wetenschappelijk onderzoek. Mogelijk wordt u gevraagd om hieraan mee te doen.

Opleidingsziekenhuis

Treant werkt mee aan de opleiding geneeskunde van de RUG en het UMCG. U kunt daarom gezien worden door een coassistent. Een coassistent is een vierde-, vijfde- of zesdejaars student geneeskunde die wordt opgeleid tot arts. De student doet door zijn coschap praktijkervaring in het ziekenhuis op; de arts is eindverantwoordelijke voor het werk van de coassistent. Aan het einde van uw bezoek ziet u ook altijd de arts. Indien u bezwaar heeft tegen een onderzoek door een coassistent kunt u dat tevoren aangeven bij de balie-assistente.

Wat neemt u mee naar het polikliniekbezoek?

Wat u in elk geval mee moet nemen naar het ziekenhuis is het volgende:

 • Originele verpakkingen van medicatie die is verstrekt door uw thuisapotheek, inclusief baxterrol.
 • Geldig ID-bewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument);
 • Eventueel dieetvoorschrift;
 • Patiëntenkaart.

Patiëntenkaart laten maken

Voor ieder bezoek aan het ziekenhuis heeft u een patiëntenkaart nodig.

 • Bezoekt u voor de eerste keer de polikliniek? Laat dan een patiëntenkaart maken.
 • Zijn uw gegevens gewijzigd, bijvoorbeeld omdat u een andere huisarts heeft, omdat uw verzekering gewijzigd is of omdat u een ander adres of telefoonnummer heeft? Dan heeft u een nieuwe patiëntenkaart nodig. U heeft hiervoor een geldig identiteitsbewijs nodig (dit geldt ook voor kinderen).
  Het maken van een patiëntenkaart duurt ongeveer vijf minuten. U kunt hiervoor terecht bij de receptie in de centrale hal, vlakbij de ingang. 

Wat neemt u mee bij een opname?

 • patiëntenkaart;
 • verzekeringspas;
 • legitimatiebewijs (geldig paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs of vreemdelingendocument);
 • medicijnen die u gebruikt;
 • eventueel dieetvoorschrift;
 • toiletartikelen;
 • naam, adres en telefoonnummer van een contactpersoon;
 • makkelijk zittende kleding;
 • ondergoed;
 • slippers of pantoffels;
 • hulpmiddelen die u thuis gebruikt, zoals een rollator of gehoorapparaat;
 • eventueel leesboek, puzzelboekje, leesbril en geld voor telefoon- en televisiekosten.

Wat laat u thuis?

Uw sieraden, portemonnee en waardevolle papieren kunt u beter thuislaten. O.a. handdoeken en washandjes gebruikt u van het ziekenhuis.

Belangrijke zaken om vóór uw operatie/opname te regelen!

Wordt u geopereerd, dan zijn de volgende zaken belangrijk:

1. Vervoer: soms is het nodig om voor begeleiding en vervoer te zorgen (en dat van tevoren te regelen). Zo kan anesthesie uw rijvaardigheid beïnvloeden: u bent de eerste 24 uur na een operatie niet verzekerd wanneer u actief aan het verkeer deelneemt. Ook als u met het openbaar vervoer reist, kan het raadzaam zijn om ervoor te zorgen dat iemand u naar huis begeleidt,

2. Nuchter zijn: voor sommige ingrepen is het niet nodig om nuchter te zijn, voor andere juist wel.

3. Medicatie

 • Indien u bloedverdunners gebruikt is het soms noodzakelijk dit aan te passen.
 • Heeft u een allergie? Geef dit dan tijdig door.
 • Bent u een diabetespatiënt? Overleg dan met uw eigen arts of de diabetesverpleegkundige over uw medicatiegebruik voor en tijdens de operatie. Soms is het noodzakelijk dit aan te passen.

4. Anesthesie

Voorafgaand aan een operatie bezoekt u het spreekuur van de anesthesist. Mogelijk ontvangt u instructies. Ook in onze folders vindt u hier indien nodig informatie over. Of kijk op www.treant.nl/anesthesie voor folders en checklisten.

5. Overige voorbereidingen

Voor de operatie moet u sieraden zoals horloge, ringen, armbanden en piercings af-/uitdoen. Draag geen nagellak.

Bent u verhinderd?

Neemt u dan zo snel mogelijk contact op.

 • Tussen 10.00 en 11.30 uur met de Centrale Opname en OK planning via (088) 13 07 041;
 • Belt u op een ander tijdstip? Neem dan contact op met het specialisme waar u onder behandeling bent.

MRSA en andere multiresistente bacteriën

Neem contact op met de afdeling Infectiepreventie indien u:

 • in contact komt met levende varkens, vleeskuikens of vleeskalveren.
 • korter dan twee maanden geleden en langer dan 24 uur in een buitenlands ziekenhuis opgenomen bent geweest.
 • zelf MRSA-positief bent of een huisgenoot van u MRSA-positief is.
 • drager bent van een multiresistente bacterie.
 • in een asielzoekerscentrum woont.

In overleg met de deskundige Infectiepreventie besluiten we of u gescreend moet worden op MRSA of andere multiresistente bacteriën.

Dagopname

U kunt voor een dagbehandeling worden opgenomen in verband met een onderzoek, behandeling operatieve ingreep of infuustherapie. Dagopname betekent dat u op dezelfde dag wordt opgenomen, behandeld en weer naar huis gaat. Bekijk hier de mogelijkheden voor het ontvangen van bezoek tijdens uw dagopname.

Tijdens uw opname

Gedurende het verblijf in het ziekenhuis vinden de met u afgesproken onderzoeken, behandelingen en operaties plaats. De duur van het verblijf kan variëren van enkele uren tot enkele dagen of nog langer. Dit is uiteraard afhankelijk van de reden van opname en uw herstel. Indien mogelijk zal van tevoren met u zijn besproken hoe lang naar verwachting uw verblijf zal duren.

Tijdens uw verblijf is uw behandelend specialist verantwoordelijk voor uw medische behandeling. Uw specialist zal u zoveel mogelijk dagelijks bezoeken, maar het kan ook voorkomen dat een collega-arts u bezoekt; dit zal met name voorkomen tijdens de avond, nacht en in het weekend.

Wij willen er graag voor zorgen dat uw verblijf in het ziekenhuis voor u en uw naasten zo prettig mogelijk verloopt. Op gezette tijden krijgt u van ons eten en drinken aangeboden. Meestal kunt u zelf kiezen wat en hoeveel u wilt eten of drinken, passend in uw eventuele dieet. Daarnaast zult u van ons, indien noodzakelijk, alle hulp kunnen krijgen bij uw lichamelijke verzorging.

Ook tijdens uw verblijf kunt u altijd met uw vragen bij ons terecht. Ook zullen de artsen soms een gesprek met u willen voeren. Als u dat prettig vindt, kunt u  vragen om iemand (familie, vrienden) bij dit gesprek aanwezig te laten zijn.

Polsbandje
Op de afdeling krijgt u een polsbandje om met uw gegevens.  Dit bandje voorkomt vergissingen als u zelf niet in staat bent om u te identificeren. Bijvoorbeeld tijdens een operatie of onderzoek. U mag het bandje pas verwijderen als u weer ontslagen bent uit het ziekenhuis.

Contactpersonen
Bij Treant gaan we uiterst zorgvuldig om met patiëntgegevens. Dat geldt ook voor de informatieverstrekking aan derden. Daarom is het belangrijk dat er binnen de familie- en/of vriendenkring één of hooguit twee personen aangewezen worden als contactpersoon. Alleen deze contactpersonen informeren wij volledig over uw situatie. Als overige familieleden/vrienden om informatie vragen worden zij doorverwezen naar de contactpersonen. Het is de bedoeling dat familie/vrienden onderling uitmaken wie de contactpersonen zijn. De contactpersoon kan via de verpleegkundige ook altijd een afspraak maken met de behandelende arts. Deze regels gelden ook voor het geven van telefonische informatie.

Opname verpleegafdeling

Als u wordt opgenomen meldt u zich bij de algemene receptie in de hal van het ziekenhuis. Hier zorgen we voor de administratie rondom uw opname. Bijvoorbeeld voor de berichtgeving van uw opname aan de huisarts, uw specialist en de verzekering. Daarna gaat u naar de afdeling, eventueel onder begeleiding van een gastvrouw. Op de afdeling vangt de verpleegkundige u op en vertelt u over de gang van zaken op de afdeling. Hierna gaat u naar uw kamer en krijgt u uw bed met nachtkastje en (kleding)kast toegewezen.

Op de verpleegafdeling liggen mannen en vrouwen op één kamer. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit melden voor uw opname.

Vertrek

Als de onderzoeken en/of behandelingen klaar zijn, of als u voldoende bent hersteld na een operatie wordt u ontslagen uit het ziekenhuis. Indien u thuis nog zorg nodig heeft zal dit met u worden besproken en vanuit het ziekenhuis voor u worden geregeld.

Soms is het noodzakelijk dat u na uw ziekenhuisopname nog verder moet herstellen in een locatie voor verpleeg- of ouderenzorg. Dit bespreken wij met u en dit kan ook door het ziekenhuis worden geregeld.

Tijdens uw ontslag vindt er nog een kort gesprek met u plaats. U krijgt dan meestal een afspraak mee voor een controle op de polikliniek. Ook krijgt adviezen wat u wel en niet mag doen en informatie over eventuele medicatie, afhankelijk van de reden van uw opname. Ook wordt besproken hoe u het verblijf in ons ziekenhuis hebt ervaren. Wacht met klachten niet tot dit gesprek, maar meld dit direct aan de verpleging. Zo kunnen wij nog tijdens uw verblijf uw klachten proberen op te lossen. Wanneer u na ontslag verband- of andere materialen (bijvoorbeeld ontsmettingsmiddelen) nodig heeft, dan schrijft de arts hiervoor een recept uit. Wij verstrekken geen verband- of andere materialen bij ontslag. Op alle locaties is een apotheek waar u 24 uur per dag terecht kunt om de benodigde materialen op  te halen. U kunt natuurlijk ook gebruik maken van uw eigen apotheek.

Vragen, klachten en/of complimenten na uw opname of behandeling

Hebt u, wanneer u weer thuis bent, nog vragen of klachten die te maken hebben met uw opname of behandeling? Dan kunt u de eerste twee weken daarna nog contact opnemen met de ziekenhuislocatie van uw voorkeur: binnen kantoortijd kunt u bellen met de polikliniek van uw behandelend specialist, buiten kantoortijd belt u met de Spoedeisende hulp (via het algemeen nummer).

Wat vond u van de geleverde zorg?

www.ZorgkaartNederland.nl, een website van Patiëntenfederatie Nederland, is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg, waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. De website biedt u informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past. Deel uw ervaring met de zorg en help zo anderen met kiezen!

Uw ervaring of klacht… vertel het ons

Wanneer u in het ziekenhuis komt voor een polikliniekbezoek, een onderzoek, een opname of voor spoedeisende hulp heeft u recht op een deskundige behandeling, goede informatie en een correcte ontvangst en bejegening. Het ziekenhuis heeft goede zorg en gastvrijheid hoog in het vaandel staan. Toch kan het voorkomen dat u over bepaalde onderdelen van uw behandeling of verblijf in ons ziekenhuis niet tevreden bent. Wij waarderen het wanneer u in dit geval uw klachten, vragen en opmerkingen kenbaar maakt. U geeft ons daarmee de mogelijkheid om tekortkomingen te verhelpen en onze service te verbeteren. Geef daarom uw ervaringen met ons ziekenhuis door via onze website: www.treant.nl/over-treant/kwaliteit/ervaringen-en-klachten.

Rechten en plichten

Alles over uw rechten en plichten als patiënt en het opvragen van uw medisch dossier vindt u onder Rechten & Plichten.

Informatie over het coronavirus

Op www.treant.nl/corona vind je alle informatie over de maatregelen in onze ziekenhuizen en woonzorgcentra.

Belangrijke informatie over bezoek
Bezoek aan corona-patiënten op onze ziekenhuislocatie in Emmen is helaas niet mogelijk. Dit geldt voor patiënten met Covid-19 (uit deze regio én andere regio's) die zijn opgenomen op de Intensive Care, hartbewaking (CCU) en de speciale isolatieafdeling. Een ontzettend moeilijke maatregel voor patiënten en hun naasten, maar wel een die we moeten nemen om kwetsbare patiënten te beschermen. We houden familieleden natuurlijk op de hoogte van de situatie van hun naaste.
Voor patiënten die om andere redenen zijn opgenomen (non-Covid patiënten uit deze regio én andere regio's) is bezoek mogelijk van maximaal 1 gescreende persoon voor 1 uur per dag. Deze bezoekregeling geldt nu ook voor non-Covid patiënten op de Intensive Care, Eerste Hart Hulp, hartbewaking (CCU), Verloskunde, Kinderafdeling en Spoedeisende Hulp. 
Ook op onze locaties voor wonen en zorg is helaas geen bezoek meer mogelijk.
Voor patiënten die terminaal zijn, wordt een uitzondering gemaakt. Meer informatie


Patiënten op de andere ziekenhuisafdelingen mogen geen bezoekers meer ontvangen van buiten Drenthe, Groningen, Friesland en Overijssel. We willen zo de risico’s op verspreiding van het coronavirus tot een minimum beperken.

Bekijk de veelgestelde vragen voor patiënten en bezoekersvoor welke ziekenhuiszorg u op welke locatie terecht kunt tijdens de coronacrisis en de informatiepagina over coronazorg voor patiënten in De Horst (incl. veelgestelde vragen & informatie voor familieleden).