Kwaliteitszorg › Treant Zorggroep

Kwaliteitszorg

Het Mammacentrum van Treant Zorggroep verleent zorg volgens de meest belangrijke richtlijnen voor borstkankerzorg en voor ziekenhuizen in het algemeen.

SONCOS
SONCOS  is het platform voor interdisciplinair overleg en professionele samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO), de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) en de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO). Ons Mammacentrum voldoet aan alle richtlijnen van SONCOS.

Roze lintje
De borstkankerzorg van Treant Zorggroep en het Mammacentrum is beloond met het roze lintje van Borstkankervereniging Nederland (BVN). De BVN reikt het lintje jaarlijks uit aan alle ziekenhuizen die aan de gestelde criteria voldoen. Het lintje staat voor patiëntgerichte borstkankerzorg.

De criteria voor het roze lintje zijn tot stand gekomen op basis van gesprekken met patiënten, beroepsgroepen, zorgverleners en verzekeraars. Jaarlijks worden de criteria weer aangescherpt om ziekenhuizen te stimuleren patiëntgerichte zorg te leveren en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.

Nederlandse kankerregistratie
In Nederland worden de gegevens van alle kankerpatiënten geregistreerd in de Nederlandse kankerregistratie. Medewerkers van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) registreren deze gegevens aan de hand van medische dossiers.

Medisch wetenschappelijk onderzoek
Sommige behandelingen binnen Treant Zorggroep vinden plaats in onderzoek verband. Dit betekent dat een nieuwe behandeling wordt vergeleken met de ‘standaardbehandeling’. Als u hiervoor wordt gevraagd, bepaalt u zelf of u wilt deelnemen of niet. Werkt u mee, dan worden alleen de gegevens over uw ziekte en/of behandeling gebruikt in het onderzoek. Uw persoonlijke gegevens zoals uw naam en adres worden niet gebruikt.

Complicatieregistratie
Ieder ziekenhuis en iedere medische afdeling draagt de verantwoordelijkheid voor een gestructureerde registratie van complicaties. Deze zijn gebaseerd op de richtlijnen van de betreffende beroepsgroep. Ook binnen het Mammacentrum voldoen wij aan deze eisen op het gebied van complicatieregistratie; net als de rest van Treant Zorggroep.

Publicatie sterftecijfers
Ziekenhuizen zijn sinds 2014 verplicht om hun sterftecijfers te publiceren. Patiënten en verzekeraars krijgen zo meer inzicht in de kwaliteit van de zorg. Sinds de ingebruikname en start van het Mammacentrum, in mei 2016, zijn er geen patiënten overleden door een behandeling in ons Mammacentrum.