Binnen één dag duidelijkheid › Treant Zorggroep

Binnen één dag duidelijkheid

Binnen één dag duidelijkheid

Zodra u verandering in uw borst opmerkt, wilt u zo snel mogelijk duidelijkheid. Is het borstkanker? Op deze ingrijpende vraag willen wij u zo gauw mogelijk antwoord geven. Daarom kunt u bij ons, na verwijzing van uw huisarts, binnen enkele dagen terecht en ondergaat u op één dag alle benodigde onderzoeken en krijgt u – bijna altijd – dezelfde dag nog uitslag.

Mammacentrum Treant Zorggroep Binnen een dag duidelijkheid

Mammacentrum Treant Zorggroep   Binnen een dag duidelijkheid

Eerste bezoek

Op deze pagina leest u wat u kunt verwachten van uw eerste bezoek aan het Mammacentrum. Ook kunt u het onderstaande filmpje bekijken. Hierin ziet u stapsgewijs hoe de onderzoeks- en diagnosedag (ééndagsdiagnostiek) eruitziet. Zodat u precies weet wat u kunt verwachten tijdens uw eerste bezoek aan het Mammacentrum. 

Voorbereiding op uw bezoek aan het Mammacentrum

Voorbereiding op uw bezoek aan het Mammacentrum

Snel en persoonlijk

In het Mammacentrum van Treant Zorggroep werken de artsen en verpleegkundigen nauw samen in één team, aan één aandoening. Het multidisciplinair behandelteam overlegt dagelijks en bepaalt op dezelfde dag dat u uw onderzoeken heeft, of een behandeling nodig is. Met een doorverwijzing van de huisarts kunt u binnen drie dagen bij ons terecht voor onderzoek. De uitslag en – waar nodig – een behandelplan krijgt u vaak nog dezelfde dag . De eventuele behandeling, plannen wij zo snel mogelijk, op een dag dat het ú uitkomt.

Het kan soms nodig zijn nog aanvullend onderzoek te verrichten, waardoor het behandelplan niet direct duidelijk is. Wij willen ten slotte de beste behandeling voor u.

Nieuwste technieken

In het Mammacentrum van Treant Zorggroep werken we volgens de nieuwste behandelmethodes. Zo worden niet voelbare borsttumoren voorafgaand aan een borstsparende operatie gemarkeerd met een jodiumbron. Ook beschikken we over de meest moderne apparatuur, zoals de tomosynthese mammograaf en de 1,5 Tesla MRI-scanner. Met deze apparatuur krijgen we een beter beeld van de (mogelijk aanwezige) tumor. Ook in dicht borstweefsel. 

BI-RADS 0

Wanneer u na het bevolkingsonderzoek borstkanker moet worden doorgestuurd voor extra aanvullend onderzoek met een zogeheten BI-RADS 0 verwijzing, kunt u ook zeer snel bij ons terecht.

Bij een BI-RADS 0 score geven de foto’s die bij het bevolkingsonderzoek voor borstkanker zijn gemaakt, niet voldoende informatie om borstkanker uit te sluiten.  Een aanvullende röntgenfoto of echo is dan vaak voldoende  om te kunnen bepalen of de afwijking kwaadaardig is. De huisarts vraagt dit rechtstreeks aan bij de radioloog. Hierdoor blijven de kosten beperkt en bent u niet uw volledige eigen risico van uw zorgverzekering kwijt. Bij ons bestaat een standaard vervolgonderzoek uit nieuwe 3D-röntgenfoto’s en een echo. Een foto kost momenteel (2017) € 91,94; de prijs voor een echo bedraagt € 86,78.

In de meeste gevallen kan de radioloog direct na bovengenoemd standaard vervolgonderzoek uitsluitsel geven. Soms is het echter nodig om extra aanvullend onderzoek te doen of biopten af te nemen. Wanneer dit nodig is, wordt u aansluitend ook gezien door de mammachirurg of physician assistant. U komt dan onder behandeling op het Mammacentrum. Neem een kijkje achter de schermen tijdens het werk van onze laborant radiodiagnostiek.

Van elke tien vrouwen die voor een zogeheten BI-RADS 0 afwijking doorgestuurd worden voor vervolgonderzoek hebben er negen geen borstkanker. 

BI-RADS 0