Gedrags- en huisregels voor patiënten en bezoekers › Treant

Gedrags- en huisregels voor patiënten en bezoekers

Patiënten en bezoekers zijn van harte welkom in de ziekenhuislocaties van Treant Zorggroep. Ieders welbevinden en veiligheid staan daarbij voorop. Dat van u én van onze medewerkers en vrijwilligers. Uitgangspunt is dat we elkaar geen overlast bezorgen. Bij Treant hebben we in een aantal gedrags- en huisregels verwoord wat u van ons mag verwachten. En wat wij van u verwachten als u patiënt of bezoeker bent van ons ziekenhuis. Deze gedrags- en huisregels gelden in het ziekenhuis en op het terrein daaromheen, zoals de parkeerplaats.

Respect en omgangsvormen

De basisregel in ons ziekenhuis is: respectvol met elkaar omgaan. We behandelen elkaar correct en zijn vriendelijk en beleefd. Gemaakte afspraken komen we na of we komen daar tijdig op terug of melden ons af. We discrimineren niet. Er is respect voor elkaars levensbeschouwing, gewoonten, waarden en normen, uiterlijk en opvattingen.

Privacy

We gaan zorgvuldig om met elkaars privacy. Medewerkers en vrijwilligers geven geen informatie over patiënten aan derden; dit loopt via de contactpersoon. Privacygevoelige gesprekken vinden plaats in een besloten ruimte. We praten niet over elkaar, maar met elkaar. We staan open voor gesprek, ook als het om moeilijke of lastige situaties gaat.

Agressie

Agressief gedrag wordt niet geaccepteerd. Niet verbaal, maar ook niet non-verbaal. Of het nu gaat om bedreigen, schelden, slaan, schoppen, spugen, treiteren of welk agressief gedrag dan ook. Hiervan wordt aangifte bij de politie gedaan.

Alcohol, drugs en roken

Er mogen geen alcohol en geen drugs gebruikt worden. Het gebruik van alcohol kan in overleg en/of bij bijzondere gelegenheden worden toegestaan. Iemand die onder invloed overlast bezorgt kan de toegang tot het ziekenhuis worden geweigerd. Roken is alleen toegestaan in de rookabri buiten, naast of tegenover de hoofdingang.

Veiligheid

Er mogen geen gevaarlijke voorwerpen en/of verboden wapens aanwezig zijn. Als deze worden ontdekt, worden ze (tijdelijk) in beslag genomen en wordt de politie ingeschakeld. Het betreden van het ziekenhuis in een groep in samenhang met uitdagend of dreigend gedrag kan leiden tot het weigeren van de toegang tot het ziekenhuis.

Diefstal en vandalisme

We gaan zorgvuldig om met elkaars bezittingen. We maken niets onnodig vuil of kapot. We eigenen ons geen spullen toe die van een ander zijn. Iedereen die zich in het ziekenhuis bevindt, blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigendommen. Als u desondanks van mening bent dat u recht heeft op een vergoeding vanwege schade aan of verlies van uw persoonlijke eigendommen, dan kunt u een schadeformulier invullen. U kunt dat formulier opvragen bij de afdeling waar u bent behandeld.

Huisregels

Om het verblijf en het werken in ons ziekenhuis voor iedereen aangenaam en veilig te houden, verzoeken wij u:

 • Met maximaal twee personen tegelijk een patiënt te bezoeken.
 • Alleen foto- en filmopnames van uzelf te maken. Maak alleen foto- en filmopnames van anderen met voorafgaande toestemming. Foto- en filmopnames die hier aan voldoen mag u delen via social media
 • Kleine boeketjes bloemen mee te brengen i.v.m. de beperkte ruimte rondom het bed en nooit planten met het oog op infectiegevaar. Op Intensive Care en Acute Zorg Afdeling zijn planten en bloemen nooit toegestaan.
 • Zich te houden aan de hygiënevoorschriften. Deze gelden rondom de patiënt maar ook in de afdelingskeuken en voor het meebrengen van voedsel. Volgt u hierin de aanwijzingen van de medewerkers en vrijwilligers nauwlettend op.
 • Bij het gebruik van mobiele telefoon rekening te houden met (mede)patiënten.
 • Ons te helpen het ziekenhuis schoon en opgeruimd te houden.

Hulphond of geleidehond

Dieren hebben geen toegang tot het ziekenhuis. Met uitzondering van hulphonden en geleidehonden. Bezoek aan de polikliniek of de verpleegafdeling een hulphond of een geleidehond is toegestaan na overleg vooraf met de receptie, behandelend arts en/of het hoofd van de afdeling. Tijdens dit overleg wordt specifieke informatie gegeven en worden afspraken gemaakt over het bezoek.

Voor hulphonden en geleidehonden gelden in het algemeen de volgende regels:

 • De hond is herkenbaar als hulphond of geleidehond aan bijvoorbeeld een tuigje of halsband met opdruk.
 • De hulphond of geleidehond is schoon, ontwormd en gevaccineerd. In geval van aanwezigheid bij een opgenomen patiënt op een verpleegafdeling moet hiervan bewijs worden getoond.
 • Als een patiënt met hulphond of geleidehond een afspraak heeft op de polikliniek, heeft de hond toegang tot de polikliniek en de betreffende spreekkamer. Op behandel- en onderzoekkamers is de hond niet toegestaan in verband met verhoogd infectierisico.
 • Op de Intensive Care en Acute Zorg Afdeling, het operatiekamercomplex, de hartkatheterisatiekamer en de afdeling Radiologie worden geen honden toegelaten in verband met een verhoogd infectierisico.
 • Alleen een hulphond of geleidehond die op een rustige manier op (groepen) mensen reageert, kan worden toegelaten.
 • De hulphond of geleidehond blijft altijd onder toezicht van de bezoeker/verzorger.
 • Na ieder contact met de hulphond of geleidehond moeten de handen gewassen worden.

Sancties

Het overtreden van de regels of het niet opvolgen van aanwijzingen van medewerkers en vrijwilligers kan leiden tot een waarschuwing of het weigeren van de toegang tot het ziekenhuis. Bij wapenbezit, bedreiging, agressie en (verbaal) geweld, drugs en diefstal wordt tevens altijd aangifte gedaan bij de politie.

De gedragsregels sluiten aan bij de gedragscode voor alle medewerkers en vrijwilligers van Treant Zorggroep. U mag van ons dus hetzelfde gedrag en respect verwachten zoals wij dat van u verwachten. Zo dragen wij samen zorg voor een rustige, veilige en vertrouwde omgeving waar iedereen zich op zijn gemak voelt.