Volledig Pakket Thuis › Treant Zorggroep

Op www.treant.nl/corona hebben wij al ons nieuws over corona gebundeld

Volledig Pakket Thuis

Heeft u veel zorg nodig en wilt u graag in uw eigen woning of appartement blijven wonen? Dan is het Volledig Pakket Thuis misschien iets voor u.

Een Volledig Pakket Thuis (VPT) is een compleet arrangement thuis: daartoe behoren zorg, maaltijden en deelname aan activiteiten. U blijft gewoon uw eigen woonlasten betalen (zoals huur, energie, belastingen). Voor de zorg betaalt u een lagere eigen bijdrage dan wanneer u in een woonwijkcentrum zou wonen.

Meer informatie of vragen?

Neem dan contact op met een klantrelatiebeheerder of zorgbemiddelaar, telefoon 0900 0591 of +31 10 810 35 91.

Kosten en indicatie

Om voor VPT in aanmerking te komen, hebt u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. De kosten worden dan vergoed uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Wél betaalt u een eigen bijdrage.

Informatie over het coronavirus

Op www.treant.nl/corona vind je alle informatie over de maatregelen in onze ziekenhuizen en woonzorgcentra.

Belangrijke informatie over bezoek
Bezoek aan corona-patiënten op onze ziekenhuislocatie in Emmen is helaas niet mogelijk. Dit geldt voor patiënten met Covid-19 (uit deze regio én andere regio's) die zijn opgenomen op de Intensive Care, hartbewaking (CCU) en de speciale isolatieafdeling. Een ontzettend moeilijke maatregel voor patiënten en hun naasten, maar wel een die we moeten nemen om kwetsbare patiënten te beschermen. We houden familieleden natuurlijk op de hoogte van de situatie van hun naaste.
Voor patiënten die om andere redenen zijn opgenomen (non-Covid patiënten uit deze regio én andere regio's) is bezoek mogelijk van maximaal 1 gescreende persoon voor 1 uur per dag. Deze bezoekregeling geldt nu ook voor non-Covid patiënten op de Intensive Care, Eerste Hart Hulp, hartbewaking (CCU), Verloskunde, Kinderafdeling en Spoedeisende Hulp. 
Ook op onze locaties voor wonen en zorg is helaas geen bezoek meer mogelijk.
Voor patiënten die terminaal zijn, wordt een uitzondering gemaakt. Meer informatie


Patiënten op de andere ziekenhuisafdelingen mogen geen bezoekers meer ontvangen van buiten Drenthe, Groningen, Friesland en Overijssel. We willen zo de risico’s op verspreiding van het coronavirus tot een minimum beperken.

Bekijk de veelgestelde vragen voor patiënten en bezoekersvoor welke ziekenhuiszorg u op welke locatie terecht kunt tijdens de coronacrisis en de informatiepagina over coronazorg voor patiënten in De Horst (incl. veelgestelde vragen & informatie voor familieleden).