Dubbelzorg › Treant Zorggroep

LET OP! Heeft u een afspraak, of vragen over bezoek en de bezoektijden? Kijk dan eerst op onze corona-informatiepagina.

Dubbelzorg

Sommige mensen hebben lichamelijke problemen en daarnaast een psychosociale beperking. Dit kan zich uiten in onbegrepen gedrag: voor henzelf en hun omgeving is dan niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Treant Zorggroep biedt deze mensen in Weidesteyn in Hoogeveen ‘dubbelzorg’: gerichte zorg voor al hun klachten.

Onbegrepen gedrag

Dubbelzorg is verpleeghuiszorg gericht op mensen met complexe problematiek, bestaand uit een combinatie van lichamelijke, geestelijke en/of sociale beperkingen. Vaak vertonen ze onbegrepen gedrag. Deze mensen kunnen meestal niet meer omgaan met dagelijkse gebeurtenissen. Op de afdeling ‘Dubbelzorg’ bieden we hen een beschermde en herkenbare woon-/leefomgeving. Dat kan ook tijdelijk.

Structuur bieden

We bieden een duidelijke structuur en op de persoon gerichte begeleiding en verzorging. Familie en naasten betrekken we graag bij het overleg en de zorg voor degene die hier (tijdelijk) komt wonen. Zo kunnen we samen met de familie de goede zorg geven.

Meerdere disciplines

We bieden verpleeghuiszorg met de bijdragen en inzichten van verschillende hulpverleners. De verpleegkundige, verzorgende, psycholoog, specialist ouderengeneeskunde (de arts) en zorgbemiddelaar overleggen regelmatig met elkaar. Als dat wenselijk is, zetten we ook de fysiotherapeut en ergotherapeut in. Door de samenwerking met de GGZ kunnen we eventueel ook een psychiater bij de behandeling betrekken. De afstemming tussen al deze medewerkers zorgt voor een positief effect op het gedrag van de cliënt.

Mogelijkheden dubbelzorg

Weidesteyn biedt dubbelzorg aan in twee vormen:

  • observatie en diagnostiek (tijdelijk verblijf);
  • wonen (permanent verblijf).

Indicatie en kosten

Om voor dubbelzorg in Weidesteyn in aanmerking te komen, hebt u een indicatie zorgzwaartepakket (ZZP) 'langdurig verblijf' (met of zonder behandeling en/of dagbesteding) nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De kosten worden vergoed uit de Wlz.

U betaalt wel een eigen bijdrage. Hoe hoog deze is, hangt af van uw leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) rekent dit voor u uit en int de bijdrage bij u.