Dagverzorging en dagbehandeling › Treant Zorggroep

Op www.treant.nl/corona hebben wij al ons nieuws over corona gebundeld

Dagverzorging en dagbehandeling

Mensen willen en kunnen steeds langer thuis blijven wonen. Dat kan met goede zorg thuis of dichtbij huis. Dit geldt ook en juist voor mensen met (beginnende) dementie. Of voor mensen die zelfstandig wonen en geen 24 uur per dag zorg, maar (nog) wel behandeling(en) nodig hebben.

Daarvoor bieden we op onze locaties voor wonen en zorg dagverzorging in het dagcentrum. Ook verzorgen we behandelingen om bijvoorbeeld te revalideren, te herstellen na een operatie, uw lichamelijke conditie te verbeteren of om uw vaardigheden te trainen. Ook hebben we dagbehandeling voor ouderen met lichte of matige dementie of onbegrepen gedrag.

Dagverzorging en dagopvang

Op onze locaties voor wonen en zorg in de gemeenten Emmen, Coevorden, Borger- Odoorn, Hoogeveen en De Wolden bieden we dagverzorging in het dagcentrum. Zeker wanneer thuis wonen nog mogelijk is, kan dagverzorging hét verschil maken. Oók voor naasten en mantelzorgers.

De structuur, veiligheid en houvast van het dagcentrum maakt langer thuis wonen mogelijk voor mensen met dementie. Bij Treant bieden we diverse mogelijkheden voor dagopvang en dagverzorging, op sommige locaties zelfs zeven dagen per week. We geven structuur aan de dag en stimuleren zelfredzaamheid en het opdoen van sociale contacten. Het hebben van een prettige dag staat centraal. Elke bezoeker bepaalt samen met zijn of haar naaste het eigen dagprogramma. Dat varieert van samen bewegen, het doen van geheugentraining, schilderen, fietsen op de duofiets en biljarten tot meehelpen met eten koken en rusten in een relaxstoel. Het is maar net waar de bezoeker en zijn of haar mantelzorger behoefte aan hebben: alles is bespreekbaar. Door af en toe tijd voor zichzelf te hebben, worden mantelzorgers ontlast in de dagelijkse zorg.

Aanmelden
Bel met onze zorgbemiddelaar voor aanmelding en meer informatie: 0900 0591.

Dagbehandeling en therapie

We bieden twee vormen van dagbehandeling:

  • dagbehandeling somatiek: voor mensen met lichamelijke klachten. Daarbij richten we ons op chronische zorg en revalidatiezorg.
  • dagbehandeling psychogeriatrie: voor mensen met dementie.

U komt dan één of meerdere dagdelen naar één van onze woonzorgcentra die zorg met behandeling geven. Daar krijgt u de (professionele) zorg en therapieën die u nodig hebt, zoals behandeling door de specialist ouderengeneeskunde (arts), fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek, psychologie en maatschappelijk werk,

Bij Treant bieden we dagbehandeling op de volgende locaties:
Emmen: De Horst
Hoogeveen: Weidesteyn
Zuidwolde: Tonckenshuys (uitgezonderd revalidatiezorg) 

Indicatie en kosten
Om voor dagbehandeling in aanmerking te komen, hebt u een verwijzing nodig van uw arts én een indicatie 'behandeling' van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ bepaalt hoeveel dagdelen per week u gebruik kunt maken van de dagbehandeling. De kosten worden dan vergoed uit de WIz. Wél betaalt u een eigen bijdrage. Die is afhankelijk van uw leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) rekent dit voor u uit en int de bijdrage bij u. Op de website van het CAK kunt u een proefberekening maken.

Bij een diagnosebehandelcombinatie (DBC, voor Geriatrische Revalidatiezorg) worden de kosten vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. Om in aanmerking te komen voor vervoer van en naar dagbehandeling kunt u meestal een beroep doen op uw zorgverzekeraar voor zittend ziektekosten vervoer. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd die per verzekeraar verschilt.

Informatie over het coronavirus

Op www.treant.nl/corona vind je alle informatie over de maatregelen in onze ziekenhuizen en woonzorgcentra.

Belangrijke informatie over bezoek
Bezoek aan corona-patiënten op onze ziekenhuislocatie in Emmen is helaas niet mogelijk. Dit geldt voor patiënten met Covid-19 (uit deze regio én andere regio's) die zijn opgenomen op de Intensive Care, hartbewaking (CCU) en de speciale isolatieafdeling. Een ontzettend moeilijke maatregel voor patiënten en hun naasten, maar wel een die we moeten nemen om kwetsbare patiënten te beschermen. We houden familieleden natuurlijk op de hoogte van de situatie van hun naaste.
Voor patiënten die om andere redenen zijn opgenomen (non-Covid patiënten uit deze regio én andere regio's) is bezoek mogelijk van maximaal 1 gescreende persoon voor 1 uur per dag. Deze bezoekregeling geldt nu ook voor non-Covid patiënten op de Intensive Care, Eerste Hart Hulp, hartbewaking (CCU), Verloskunde, Kinderafdeling en Spoedeisende Hulp. 
Ook op onze locaties voor wonen en zorg is helaas geen bezoek meer mogelijk.
Voor patiënten die terminaal zijn, wordt een uitzondering gemaakt. Meer informatie


Patiënten op de andere ziekenhuisafdelingen mogen geen bezoekers meer ontvangen van buiten Drenthe, Groningen, Friesland en Overijssel. We willen zo de risico’s op verspreiding van het coronavirus tot een minimum beperken.

Bekijk de veelgestelde vragen voor patiënten en bezoekersvoor welke ziekenhuiszorg u op welke locatie terecht kunt tijdens de coronacrisis en de informatiepagina over coronazorg voor patiënten in De Horst (incl. veelgestelde vragen & informatie voor familieleden).