Dagverzorging en dagbehandeling › Treant

Dagverzorging en dagbehandeling

Mensen willen en kunnen steeds langer thuis blijven wonen. Dat kan met goede zorg thuis of dichtbij huis. Dit geldt ook en juist voor mensen met (beginnende) dementie. Of voor mensen die zelfstandig wonen en geen 24 uur per dag zorg, maar (nog) wel behandeling(en) nodig hebben.

Daarvoor bieden we op onze locaties voor wonen en zorg dagverzorging in het dagcentrum. Ook verzorgen we behandelingen om bijvoorbeeld te revalideren, te herstellen na een operatie, uw lichamelijke conditie te verbeteren of om uw vaardigheden te trainen. Ook hebben we dagbehandeling voor ouderen met lichte of matige dementie of onbegrepen gedrag.

Dagverzorging en dagopvang

Op onze locaties voor wonen en zorg in de gemeenten Emmen, Coevorden, Borger- Odoorn, Hoogeveen en De Wolden bieden we dagverzorging in het dagcentrum. Zeker wanneer thuis wonen nog mogelijk is, kan dagverzorging hét verschil maken. Oók voor naasten en mantelzorgers.

De structuur, veiligheid en houvast van het dagcentrum maakt langer thuis wonen mogelijk voor mensen met dementie. Bij Treant bieden we diverse mogelijkheden voor dagopvang en dagverzorging, op sommige locaties zelfs zeven dagen per week. We geven structuur aan de dag en stimuleren zelfredzaamheid en het opdoen van sociale contacten. Het hebben van een prettige dag staat centraal. Elke bezoeker bepaalt samen met zijn of haar naaste het eigen dagprogramma. Dat varieert van samen bewegen, het doen van geheugentraining, schilderen, fietsen op de duofiets en biljarten tot meehelpen met eten koken en rusten in een relaxstoel. Het is maar net waar de bezoeker en zijn of haar mantelzorger behoefte aan hebben: alles is bespreekbaar. Door af en toe tijd voor zichzelf te hebben, worden mantelzorgers ontlast in de dagelijkse zorg.

Aanmelden
Bel met onze zorgbemiddelaar voor aanmelding en meer informatie: 0900 0591.

Dagbehandeling en therapie

We bieden twee vormen van dagbehandeling:

  • dagbehandeling somatiek: voor mensen met lichamelijke klachten. Daarbij richten we ons op chronische zorg en revalidatiezorg.
  • dagbehandeling psychogeriatrie: voor mensen met dementie.

U komt dan één of meerdere dagdelen naar één van onze woonzorgcentra die zorg met behandeling geven. Daar krijgt u de (professionele) zorg en therapieën die u nodig hebt, zoals behandeling door de specialist ouderengeneeskunde (arts), fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek, psychologie en maatschappelijk werk,

Bij Treant bieden we dagbehandeling op de volgende locaties:
Emmen: De Horst
Hoogeveen: Weidesteyn
Zuidwolde: Tonckenshuys (uitgezonderd revalidatiezorg) 

Indicatie en kosten
Om voor dagbehandeling in aanmerking te komen, hebt u een verwijzing nodig van uw arts én een indicatie 'behandeling' van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ bepaalt hoeveel dagdelen per week u gebruik kunt maken van de dagbehandeling. De kosten worden dan vergoed uit de WIz. Wél betaalt u een eigen bijdrage. Die is afhankelijk van uw leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) rekent dit voor u uit en int de bijdrage bij u. Op de website van het CAK kunt u een proefberekening maken.

Bij een diagnosebehandelcombinatie (DBC, voor Geriatrische Revalidatiezorg) worden de kosten vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. Om in aanmerking te komen voor vervoer van en naar dagbehandeling kunt u meestal een beroep doen op uw zorgverzekeraar voor zittend ziektekosten vervoer. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd die per verzekeraar verschilt.