Zorg voor kwaliteit › Treant

Zorg voor kwaliteit

Zorg voor kwaliteit

Treant Zorggroep biedt wonen, welzijn, zorg en behandeling voor ouderen en chronisch zieken, bij ons of bij u thuis. Onze medewerkers hebben veel kennis en ervaring, dat uit zich in vakmanschap. Samen werken we aan het leveren van een goede kwaliteit van onze zorg, behandelingen en diensten. Klopt het allemaal, dan voelt u als cliënt zich prettig en ervaart u uw beperkingen minder.

Goede zorg, behandeling en begeleiding

Goede zorg begint met goed contact. Samen met u en uw naasten stemmen we de zorg af op uw leefstijl, wensen en mogelijkheden. Zodat u de zorg en behandeling krijgt die bij u past.

We houden de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening hoog door:

  • de zorg af te stemmen op uw wensen;
  • een persoonlijk zorgleefplan;
  • één centraal aanspreekpunt voor elke cliënt;
  • wisselwerking tussen medewerkers en cliënt;
  • steeds in te spelen op veranderingen;
  • een adequaat kwaliteitssysteem.

Onze cliënten worden vertegenwoordigd in cliëntenraden. Zij praten mee over beleid en kwaliteit en zijn van groot belang voor de kwaliteit van onze zorg en de organisatie.
Ook houden we regelmatig huiskamergesprekken met cliënten en meten we op meerdere manieren uw tevredenheid.

Deskundige zorgverleners

We hebben een groot aantal vakbekwame en deskundige zorgverleners en behandelaars. Onze zorgprofessionals leveren goede zorg; zij werken met hoofd, hart en handen voor elke individuele cliënt. We streven naar hoge kwaliteit en controleren en verbeteren onze kwaliteit voortdurend.

Hoe goed onze zorg is, maken we onder meer op uit de tevredenheidsonderzoeken en de metingen die de kwaliteit van de zorg beoordelen.

Gecertificeerd door Qualicor

Treant is zowel voor de ziekenhuiszorg als voor de ouderenzorg gecertificeerd door Qualicor.

In september 2021 kregen onze drie ziekenhuislocaties het certificaat van Qualicor Europe. De overstapaudit voor de ouderenzorg vond plaats van 26 t/m 29 september 2022. Alle 17 woonzorglocaties werden bezocht. De ouderenzorg van Treant is van 1 december 2022 tot 1 december 2027 gecertificeerd, met als voorwaarde dat het continu verbeterprogramma met de sequentiële toetsingen (3 toetsingen in 5 jaar) wordt gevolgd.

Om de verbinding tussen ouderenzorg en ziekenhuiszorg te versterken, is gekozen voor een zelfde manier van beoordelen door Qualicor. In mei 2023 vindt de eerste gezamenlijke kwaliteitscontrole plaats. Een logische stap om binnen Treant dezelfde kwaliteitstaal te spreken.

Samenwerking

Bij uw zorg en/of behandeling zijn altijd meerdere mensen betrokken. In onze teams werken veel verschillende deskundigen. Zoals zorgbemiddelaars, verzorgenden en verpleegkundigen, artsen, psychologen, fysiotherapeuten, geestelijk verzorgers en activiteitenbegeleiders. Zij werken nauw met elkaar samen om u de best passende zorg te geven.

Zijn er bij uw zorg deskundigen van buiten onze zorginstelling betrokken? Ook dan kunt u erop vertrouwen dat wij uw zorg goed met hen afstemmen.

Veiligheid

We vinden de veiligheid van onze cliënten en medewerkers heel belangrijk. Elke cliënt mag rekenen op veilige zorg en een veilig verblijf. Elke medewerker mag rekenen op een veilige werkplek. Vanzelfsprekend voeren bevoegde en bekwame zorgverleners voorbehouden en risicovolle handelingen uit.

We willen leren van eventuele fouten om de veiligheid te vergroten. We willen zicht hebben en houden op de risico's om de veiligheid zo veel mogelijk te waarborgen. Wij verbeteren dan ook voortdurend de zorg. En we oefenen bijvoorbeeld regelmatig op het gebied van ontruiming bij brand.

Ethische kwesties

In de zorg komen ethische vragen en dilemma’s voor, dus ook binnen Treant Zorggroep. Daar gaan we heel zorgvuldig mee om. Zo nodig gaan we daarover met u en uw naasten in gesprek.

Vrijheid en eigen regie

We zetten ons in voor een veilige en aangename leefomgeving, waarbij zoveel mogelijk vrijheid en eigen regie van cliënten voorop staat. Er wordt geen gebruik gemaakt van onrustbanden, stoelgordels, verpleegdekens en spanlakens. Met andere vrijheidsbeperking en gedragsbeïnvloedende medicijnen zijn wij zeer terughoudend.

Als voor de veiligheid van bewoners hulpmiddelen nodig zijn, dan kiezen wij voor hulpmiddelen die de bewegingsvrijheid zo min mogelijk aantasten. Mocht er in uitzonderlijk geval voor een cliënt geen goede oplossing te vinden zijn zonder fixatie, dan schakelen wij een extern deskundige in.

Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd

De Inspectie voor de Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) houdt als toezichthouder ook de kwaliteit van zorg in de gaten. Daarom verzamelt de inspectie van alle zorgaanbieders bijvoorbeeld klantervaringen, gegevens van eerdere bezoeken en meldingen die eventueel zijn binnengekomen bij de inspectie. Maar ook bedrijfsgegevens waaruit blijkt hoe het financieel gaat. De inspectie analyseert deze gegevens en gaat op bezoek bij die instellingen die op papier het minst goed scoren. Van een inspectiebezoek wordt een rapport opgesteld. Deze rapporten zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website van de IGJ. Een rapport blijft hier drie jaar staan.