U leeft uw eigen leven › Treant

U leeft uw eigen leven

U leeft uw eigen leven

Ondanks alle veranderingen kunt u uw eigen leven voortzetten op een manier die bij u past en bij hoe u dit gewend was. Samen met u bekijken we welke zorg, behandeling of begeleiding bij u past. De afspraken leggen we vast in een persoonlijk zorgleefplan. Op hoofdlijnen natuurlijk, want geen dag is hetzelfde.

Eigen regie

Samen met uw naasten moedigen we u aan om actief na te denken over wat u wilt. U leeft namelijk uw eigen leven. We streven ernaar om onze zorg aan te laten sluiten bij uw leefstijl. Ook als u bij ons komt wonen.

Wensen en behoeften

Voordat u bij ons (al dan niet tijdelijk) komt wonen, maakt u kennis met uw zorgbemiddelaar. Hij of zij vraagt u naar uw wensen en behoeften en wat u belangrijk vindt. Samen zorgen we voor de juiste zorg op de juiste plek.

De coördinatie van uw dagelijkse zorg komt in handen van een vaste zorgmedewerker. Hij of zij is uw eerste aanspreekpunt en staat ook klaar voor uw naasten. Samen bewaken we de afspraken die we met u maken in uw zorgleefplan.

Uw naasten

De mensen om u heen zijn belangrijk voor u. Zij spelen vaak een belangrijke rol  bij uw zorg of behandeling. Soms zorgt uw partner, familielid of vriend(in) ook zelf voor u. We betrekken hen graag bij uw dagelijkse zorg als u dit prettig vindt. En omgekeerd bieden wij hen steun en begeleiding.

Samenwerking

U mag van ons verwachten dat we tot het uiterste gaan om u uw eigen leven te laten leven. Dat kunnen we niet alleen. We werken samen met onze drie ziekenhuislocaties, huisartsen, specialisten, vrijwilligers, mantelzorgers en collega zorgorganisaties.