Voor verwijzers › Treant Zorggroep

Voor verwijzers

Schakel ons in voor een consult of onderzoek

U bent een verwijzer: huisarts, medisch specialist of paramedisch therapeut? Wij bieden u de mogelijkheid om onze specialisten in te schakelen. Zij hebben veel ervaring met en kennis van complexe zorgvragen.

Onze professionals en hun expertise

Specialist ouderengeneeskunde
Deze arts is gespecialiseerd in het bieden van complexe zorg aan ouderen en aan patiënten met chronische ziekten.
De specialist kan met u meedenken of de patiënt onderzoeken en daarna de uitkomsten met u bespreken. Twee weten meer dan één! Meer informatie vindt u onder Ouderengeneeskunde.

Diëtist
Onze diëtisten hebben ervaring met het zoeken naar oplossingen voor complexe situaties. Mogelijk kunnen zij u de oplossing aanreiken die u zoekt voor een patiënt. Een eventuele behandeling kan plaatsvinden in een van onze woonwijkcentra, maar ook bij mensen thuis. Meer informatie vindt u onder Diëtetiek.

Ergotherapeut
De ergotherapeuten van Treant Zorggroep zijn gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van mensen die door een ziekte of beperking hun dagelijkse bezigheden niet meer zo gemakkelijk kunnen uitvoeren. Zij zoeken naar en zijn op de hoogte van allerlei praktische oplossingen en denken graag mee. Meer over onze ergotherapeuten en contactinformatie vindt u onder Ergotherapie

Fysiotherapie
Onze fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in het behandelen van allerlei lichamelijke klachten waarmee mensen te maken krijgen als zij ouder worden.
U kunt hen raadplegen of vragen een patiënt te onderzoeken. Dat kan in een van onze woonwijkcentra of bij mensen thuis.
Desgewenst kan de fysiotherapeut deze persoon daarna ook behandelen en advies geven. Meer informatie vindt u onder Fysiotherapie.

Logopedist
Mensen kunnen door ziekte of ouderdom problemen krijgen met spraak, taal, adem, stem of gehoor. De logopedisten van Treant Zorggroep zijn gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van ouderen die problemen hebben met de communicatie en/of met eten en drinken. U kunt een casus met hen bespreken of hen vragen een onderzoek te doen bij een patiënt. Meer informatie vindt u onder Logopedie.

Psycholoog
Ook ouderen kunnen te maken krijgen met (psychische) problemen waar ze zelf niet uitkomen. De psychologen van Treant Zorggroep hebben specifieke kennis van en aandacht voor psychische problemen waarmee ouderen te maken kunnen krijgen. Zoals het verlies van een partner of de omgang met een dementerende partner. Meer informatie vindt u onder Psychologie.

Casemanager dementie
Bij een vermoeden van beginnende dementie kunt u onze casemanager dementie inschakelen. De casemanager doet aan 'vroegsignalering', waarbij we signalen en gedrag in kaart brengen en zorgen voor adequate begeleiding van de patiënt en zijn/haar familie. Hij of zij geeft informatie en ondersteuning bij vragen over het ziekteproces, de zorg en begeleiding, financiering en het aanvragen van indicaties voor zorg. Ook probeert de casemanager om de betrokkene zo lang mogelijk thuis te laten wonen en samen een veilige en voor familie ook werkbare leefsituatie thuis te creëren.

Zijn er meerdere behandelaars nodig, voor overleg, onderzoek of behandeling, dan stemmen we dat goed af.
Al onze therapeuten zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister van de betreffende beroepsvereniging. Treant Zorggroep is aangesloten bij diverse netwerken op het gebied van ziektebeelden, zoals Parkinson, dementie, COPD en CVA.

Contactgegevens

Wilt u contact opnemen met onze professionals? Bel dan 0900 0591 of +31 10 810 35 91.