Informatie voor bewoners, cliënten en naasten › Treant

Informatie voor bewoners, cliënten en naasten

Op deze pagina leest u over de laatste stand van zaken rondom het coronavirus en hoe we hier in onze zeventien locaties voor wonen en zorg mee omgaan. We zetten alles op alles om het risico op besmetting met het virus zo klein mogelijk te maken voor bewoners, cliënten, bezoekers en medewerkers.

Aandachtspunten voor bezoekers

Aantal bezoekers
Er geldt geen maximaal aantal bezoekers meer in de woonzorgcentra. Ook geldt de 1,5 meter-maatregel niet meer. Het advies is wel: gun elkaar de ruimte.

Bezoek plannen
Bezoek is welkom zonder afspraak. Wel zijn er bezoektijden, die per locatie en zelfs per afdeling kunnen verschillen. U kunt bij de locatie navragen wat de bezoektijden zijn. De contactgegevens vindt u hier.

Kom niet op bezoek als u…

  • corona heeft;
  • verkouden of kortademig bent, moet hoesten, keelpijn en/of koorts heeft of last heeft van reuk- of smaakverlies;
  • in quarantaine of isolatie moet (kijk op www.rijksoverheid.nl/quarantaine).

Zelftest
Om het coronavirus buiten de deur te houden, verzoeken we iedereen (vanaf 10 jaar) die onze locaties bezoekt om vooraf een zelftest te doen. Zo helpt u ons bij het beschermen van onze cliënten, medewerkers en bezoekers.

Mondneusmaskers
Voor bewoners, cliënten en bezoekers van onze woonzorgcentra geldt geen mondneusmaskerplicht meer. U mag er zelf voor kiezen om een mondneusmasker te dragen als u zich daar prettig bij voelt. We bieden nog steeds mondneusmaskers aan.

Veelgestelde vragen

Laatst gewijzigd: 13-04-2022

Wanneer een verzorgende of verpleegkundige merkt dat een bewoner/cliënt ziekteverschijnselen heeft en/of afwijkend gedrag vertoont, waarschuwt deze onze arts. De arts onderzoekt de cliënt/bewoner en beoordeelt, eventueel na overleg met de arts-microbioloog, of hij/zij getest wordt op het coronavirus.

De arts of een verpleegkundige neemt met een wattenstaafje een uitstrijkje achter uit de keel af. Dit kan een hoestprikkel geven. Daarom draagt de persoon die de kweek afneemt altijd een FFP2-masker.

Nadat er een coronatest gedaan is, gaat de bewoner/cliënt in isolatie in de daarvoor aangewezen eenpersoonskamer met eigen sanitair. Hij/zij blijft in deze kamer tot de uitslag van de test bekend is (de uitslag is na 24 uur bekend). Onze medewerkers verzorgen hem/haar volgens het coronaprotocol en dragen de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen:
•    Isolatieschort
•    Mondneusmasker
•    Handschoenen
•    Spatbril (montuur en spatscherm)

Afhankelijk van de afdeling waar uw naaste verblijft, wordt bepaald waar hij/zij het beste in isolatie verpleegd kan worden. Vaak kan uw naaste in zijn/haar eigen kamer blijven en wordt de gehele afdeling aangemerkt als corona-afdeling. De mogelijkheid/wenselijkheid van overplaatsing naar een speciale afdeling voor COVID-19-patiënten wordt ook altijd in overweging genomen.

Het opheffen van de isolatie hangt af van het herstel van uw naaste. Bij milde klachten kan dat op zijn vroegst 5 dagen na de eerste ziektedag en alleen wanneer uw naaste minstens 24 uur klachtenvrij is. De arts bepaalt of dit het geval is.

De maatregelen die we nemen zijn afhankelijk van de doelgroep van de afdeling en worden dus altijd op maat gemaakt en toegepast. Voor een afdeling waar het lastig is om uw naaste geïsoleerd te verplegen (bijvoorbeeld op psychogeriatrische afdelingen), zal de afdeling afgesloten moeten worden van algemene ruimtes of andere afdelingen om zo verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

De afdeling van uw naaste wordt aangemerkt als corona-afdeling. Onze medewerkers dragen beschermende kleding als zij zorg verlenen aan uw naaste. Op de afdeling is aandacht voor de gezondheid van alle bewoners/cliënten. Bij iedereen wordt twee keer per dag de temperatuur gecontroleerd. Bij een temperatuur boven de 38 graden wordt er contact opgenomen met de arts. De arts bepaalt het vervolgbeleid.