Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO-UMCG) › Treant

Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO-UMCG)

Treant Zorggroep is netwerkpartner van het UNO-UMCG, een samenwerkingsverband van het UMCG en vijftien ouderenzorgorganisaties in Noord-Oost-Nederland. Zowel onze zeventien locaties voor wonen en zorg als onze drie ziekenhuislocaties zijn partner.

Samen met onze netwerkpartners verbeteren wij de kwaliteit van de (complexe) zorg aan ouderen in ouderenzorgorganisaties door gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek te doen, kennis te delen en deze kennis toe te passen in de praktijk. Drie thema’s staan binnen het UNO-UMCG centraal: dementie, zorginnovatie en medicatieveiligheid.

Specialisten van onze wonen en zorg locatie Weidesteyn in Hoogeveen doen mee aan een studie om het onjuist gebruik van psychofarmaca (geneesmiddelen die inwerken op het psychisch welbevinden) in de psychogeriatrische zorg te verminderen. Onze afdeling Geriatrie is betrokken bij de ontwikkeling van een zorgbrug tussen professionals in het ziekenhuis en in de eerstelijnszorg voor kwetsbare ouderen.