Zorgbemiddelaars Treant bieden luisterend oor en passende zorg › Treant

Zorgbemiddelaars Treant bieden luisterend oor en passende zorg

Treant beschikt over een groot aantal centra voor wonen, welzijn, zorg, revalidatie en behandeling. Maar wie zorgt ervoor dat de cliënt de juiste zorg op de juiste plek krijgt? Het antwoord op die vraag is glashelder: de zorgbemiddelaar. ‘Wij begeleiden de cliënt van a tot z’, verzekert Gerda Welling, zorgbemiddelaar bij Treant.

Samen met haar collega’s organiseert zij vervolgzorg als cliënten (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. Gerda noemt als voorbeeld patiënten die na een knie- of heupoperatie revalidatiezorg nodig hebben. Een andere groep bestaat uit mensen die thuis niet meer goed kunnen functioneren, zowel geestelijk als lichamelijk. ‘Dan worden we ingeseind door de huisarts of wijkverpleegkundige.’

Persoonlijk

Bij een nieuwe zorgvraag inventariseert de zorgbemiddelaar eerst de wensen en behoeften van de cliënt.

‘Desgewenst gaan wij bij de cliënt thuis langs om kennis te maken en om de zorgvraag duidelijk te krijgen. Patiënten die in aanmerking komen voor revalidatie in Weidesteyn in Hoogeveen bezoeken wij al in het ziekenhuis, zoals we ook bij de heer Klopstra deden. Deze persoonlijke benadering is vrij uniek.’ In het ziekenhuis bekijken patiënten een filmpje over het revalidatietraject. Desgewenst neemt Gerda de cliënt mee voor een rondleiding over de afdeling. ‘Mensen vinden het fijn om te weten wat ze kunnen verwachten. Dat geeft een goed en vertrouwd gevoel.’

Visitekaartje

Behalve het intakegesprek regelen de zorgbemiddelaars van Treant ook alle administratieve taken. ‘We stellen een zorgovereenkomst op en we vragen een indicatie aan’ Alle cliënten hebben een vast aanspreekpunt en krijgen een visitekaartje met contactgegevens. ‘Bij vragen over hun zorgproces mogen ze me bellen’, zegt Gerda. ‘Als zorgbemiddelaars zijn we vraagbaak en aanspreekpunt.’

Blije gezichten

Als iemand na een revalidatietraject vervolgzorg nodig heeft, komt de zorgbemiddelaar weer in beeld. ‘Wij begeleiden cliënten van binnenkomst tot en met ontslag en verhuizing naar huis of een woonwijkcentrum.’ Cliënten zijn maar wat blij met een luisterend oor en de ondersteuning. ‘Ons werk leidt vaak tot blije gezichten. Het feit dat we zoveel kunnen betekenen voor kwetsbare mensen geeft mij veel voldoening’, benadrukt Gerda. ‘Dit is heel dankbaar werk.’