Uitsluitingscriteria › Treant

Uitsluitingscriteria

Op basis van onze uitsluitingscriteria wordt beoordeeld of Treant zorg kan verlenen aan bewoners en cliënten. Deze criteria zijn:

 • Bewoners/cliënten die de locatie niet meer als een veilige omgeving ervaren;
 • Bewoners/cliënten met agressieproblemen en/of seksueel ongewenste gedragingen die onveilig zijn voor medecliënten en medewerkers en die na interventies onvoldoende begeleid kunnen worden;
 • Bewoners/cliënten die andere cliënten en/of medewerkers discrimineren en die na interventies onvoldoende begeleid kunnen worden;
 • Bewoners/cliënten die suïcidaal gedrag vertonen en die na interventies onvoldoende begeleid kunnen worden;
 • Bewoners/cliënten met complexe verslavingsproblematiek als voorliggend probleem en die na interventies onvoldoende begeleid kunnen worden;
 • Bewoners/cliënten waarbij de situatie rondom de cliënt maakt dat de veiligheid van de cliënt en/of de zorgverleners niet gegarandeerd kan worden;
 • Bewoners/cliënten met complexe psychiatrische problematiek waarbij een gesloten afdeling passend zou zijn en deze op locatie niet geleverd kan worden;
 • Bewoners/cliënten waarbij revalidatie gewenst is en waarbij de cliënt (door gedrags- en/of psychiatrische problematiek) niet leerbaar of trainbaar is;
 • Bewoners/cliënten waarbij gebruik gemaakt moet worden van specifieke hulpmiddelen en deze op locatie niet toepasbaar zijn;
 • Bewoners/cliënten die zeer complexe verpleegtechnische handelingen nodig hebben en deze niet geleverd kunnen worden.

Voor locatie Veltman gelden aanvullende uitsluitingscriteria:

 • Bewoners/cliënten die bij opname actief gebruik maken van alcohol en/of drugs;
 • Bewoners/cliënten die dwaalgedrag vertonen.

Voor locatie Bilderdijk geldt een aanvullend uitsluitingscriterium:

 • Bewoners/cliënten die dwaalgedrag vertonen