Uw naasten › Treant

Uw naasten

Onze ervaring is dat familie of andere naasten graag betrokken blijven tijdens en na opname van hun geliefde in een zorginstelling. Wij stimuleren dat ook.

Uw mantelzorger

Uw partner, kind of andere naaste die u verzorgt en/of verpleegt, heet ook wel uw 'mantelzorger'. De zorg die zij u geven - vaak intensief en langdurig - is onbetaald en vaak onmisbaar voor u. Het is vaak een zware taak; lichamelijk en geestelijk. Wij zijn blij dat we uw mantelzorger kunnen ontlasten en ondersteunen, maar vinden het belangrijk dat hij of zij betrokken blijft bij uw zorg. Zijn of haar hulp, informatie en signalen zijn voor u en ons heel zinvol. We bespreken graag met u en uw naasten wat hun rol kan zijn.

Faciliteiten voor uw mantelzorger

Naasten kunnen altijd bij u zijn. We hebben geen bezoektijden (met uitzondering van de afdeling geriatrische revalidatie), zorgen voor voldoende privacy en hij of zij kan blijven slapen. Natuurlijk is er altijd koffie en thee. Ook kan uw mantelzorger voor een klein bedrag met u mee-eten. En mensen die een deel van de zorg voor u op zich nemen, kunnen altijd bij ons terecht voor steun en advies.