Rechten, plichten en klachtbehandeling › Treant

Rechten, plichten en klachtbehandeling

Wij verzorgen en behandelen u zorgvuldig. Als bewoner en cliënt heeft u belangrijke rechten, waarmee we rekening willen en moeten houden. U heeft bijvoorbeeld recht op informatie. Ook mag een zorgverlener of arts u niet behandelen zonder uw toestemming.

Daarnaast heeft u een aantal plichten: zaken waaraan u zich dient te houden.

Hier vindt u ook meer informatie over de wilsverklaring. Deze is van belang als anderen (tijdelijk) voor u moeten beslissen.

Onze medewerkers doen hun werk zo goed mogelijk en proberen gemaakte afspraken na te komen. Toch bent u misschien niet tevreden. Wat u dan kunt doen, leest u op deze website over klachtbehandeling.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden voor zorg regelen uw rechten en plichten als cliënt: