Persoonlijk zorgleefplan › Treant

Persoonlijk zorgleefplan

Samen met u en uw naasten maken we een speciaal op u afgestemd zorgleefplan. Aangepast aan uw leven, leefstijl, wensen, mogelijkheden en beperkingen.

In uw zorgleefplan beschrijven we uw gezondheid, het doel van uw zorg, de verpleging en begeleiding die u nodig hebt en hoe we dat vorm gaan geven. Maar ook hoe laat u wenst op te staan en naar bed wilt gaan, wat u overdag graag doet, hoeveel privacy u wenst en welke familieleden of naasten bij uw zorg betrokken zijn.

Uw zorgleefplan is de leidraad voor uw dagelijkse zorg en leven. U hebt altijd inspraak in uw zorg. Is uw situatie veranderd of bent u niet helemaal tevreden, dan passen we de zorgafspraken aan. Uw zorgleefplan is onderdeel van uw zorgleveringsovereenkomst Treant Zorggroep.

Eén verantwoordelijke zorgverlener

Als u bij Treant Zorggroep woont of tijdelijk verblijft, hebt u vanaf de eerste dag één verantwoordelijke zorgverlener. Dat is uw vaste aanspreekpunt en degene die uw zorg coördineert. Hij of zij houdt in de gaten of uw zorgleefplan goed wordt nageleefd. Met hem of haar kunt u altijd uw wensen en behoeften bespreken en u kunt altijd met vragen of opmerkingen bij hem of haar terecht. Dat geldt ook voor uw naasten.

Klopt het nog?

We nemen uw zorgleefplan minstens elk half jaar met u, uw naasten, uw zorgverleners en behandelaars door. Tijdens deze evaluatie bespreken we:

  • Voldoet de zorg of verpleging en begeleiding aan uw verwachtingen?
  • Sluit het plan nog goed aan bij uw indicatie?
  • Zijn er medische redenen tot bijstelling?
  • Welke medicijnen gebruikt u en hoe bevallen die?
  • Bij revalidatie: is er voldoende vooruitgang?
  • Doen we genoeg om uw situatie vast te houden en achteruitgang tegen te gaan?
  • Bent u tevreden en/of hebt u suggesties voor verbetering?

Zo stemmen we de zorg optimaal af op uw wensen en behoeften. Wilt u een tussentijdse evaluatie, dan kan dat ook.