Psychomotorische therapie › Treant

Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie

Ervaart u in het dagelijks leven door ziekte of ouderdom psychische problemen?

De psychomotorisch therapeut van Treant Zorggroep biedt een ervaringsgerichte therapie. Samen met u kijken we naar datgene wat wel en niet meer lukt. Wanneer er thema’s naar voren komen, kijken we samen of die u ook belemmeren in het dagelijks leven en hoe u daar het beste mee om kunt gaan.

Het doel van psychomotorische therapie (PMT) is het verminderen of wegnemen van uw klachten.Tijdens de therapie leert u uw lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen herkennen, begrijpen en problemen anders benaderen. Er wordt gebruik gemaakt van bewegingsgerichte oefeningen (sport en spel) die aansluiten bij uw mogelijkheden en/of lichaamsgerichte oefeningen waarbij de lichaamservaring centraal staat, zoals ontspannings- en ademhalingsoefeningen.

Voor wie is psychomotorische therapie?

PMT is voor mensen die ervarings-, lichaams- en/of bewegingsgericht willen werken aan verschillende thema’s met als doel het verminderen of wegnemen van klachten.

Psychomotorische thema’s

 • Grenzen aan leren geven.
 • Voor je zelf opkomen (assertiviteit).
 • Vertrouwen in jezelf en de ander.
 • Naar je lichaam leren luisteren (lichaamsbeleving).
 • Gevoelens van onzekerheid/negatief zelfbeeld.
 • Moeite ervaren als gevolg van veranderingen in uw leven (bijvoorbeeld door ouder worden, verlies, ziekte, levensfase problematiek).
 • Angsten, hyperventilatie, paniekaanvallen en gespannenheid.
 • Gevoelens van depressiviteit/schuldgevoelens en somberheid.
 • Medisch onverklaarbare lichamelijk klachten.
 • Gevoelens van eenzaamheid.
 • Overspannenheid en burn-out.
 • Stilstaan bij en uiten van emoties.
 • (weer) Plezier kunnen ervaren.
 • (nieuwe) Bewegingsmogelijkheden ontdekken.

Waar?

De psychomotorisch therapeut maakt gebruik van praktijkruimten in de woonzorgcentra van Treant Zorggroep of komt bij u thuis op indicatie.

Voor contact, vergoeding en verwijzing zie contact en aanmelden psychomotorische therapie.