Psychologie › Treant

Psychologie

Psychologie

Treant Zorggroep biedt professionele psychologische zorg in de generalistische basis ggz (voorheen eerstelijnspsychologie).

Dit gebeurt door GZ-(gezondheidszorg)psychologen en GZ-psychologen-in-opleiding die gespecialiseerd zijn in de ouderenzorg en in de zorg voor cliënten met somatische aandoeningen en hersenletsel.

Zij zijn bij uitstek bekend met de psychische problemen die samenhangen met deze problematiek en pakken deze op persoonlijke, concrete en praktische wijze aan. 

Voor wie en voor welke klachten

De generalistische basis ggz (GBGGZ) is bedoeld voor volwassenen en ouderen met psychische klachten. Daarbij kan onder andere gedacht worden aan:

 • Gevoelens van depressiviteit/schuldgevoelens en somberheid
 • Angsten, hyperventilatie, paniekaanvallen en gespannenheid
 • Gevoelens van onzekerheid/negatief zelfbeeld
 • Medisch onverklaarbare lichamelijke klachten
 • Relatieproblematiek (bijvoorbeeld als gevolg van ziekte zoals dementie of hersenletsel)
 • Moeite ervaren als gevolg van veranderingen in uw leven (bijvoorbeeld door ouder worden, verlies, ziekte, levensfaseproblematiek)
 • Gevoelens van eenzaamheid
 • Rouw en verliesverwerking
 • Traumatische ervaringen
 • Slaapproblemen
 • Overspannenheid en burn-out
 • Seksuele problemen

Staat uw klacht hier niet tussen? Twijfelt u over uw aanmelding? Neem dan contact met ons op.

Werkwijze

Zodra u bent aangemeld start het hulpverleningsproces met een of meerdere vragenlijsten en een intakegesprek. De behandelaar stelt vervolgens samen met u een behandelovereenkomst op, waarin de doelen, het plan, de behandelvorm en het te verwachten zorgtraject worden omschreven. Tijdens de behandeling en bij het afsluiten worden de gestelde doelen met u geëvalueerd.

Behandelmethoden
Bij onze instelling wordt in de BasisGGz vooral gewerkt met Cognitieve Gedragstherapie.

De (GZ-)psychologen werken vanuit verschillende theoretische achtergronden en met verschillende behandelmethodieken:

 • Cognitieve gedragstherapie
 • EMDR
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Interpersoonlijke therapie
 • Schemagerichte therapie
 • Cliëntgerichte therapie
 • Mindfulness Based Cognitive Therapy
 • Kortdurende Dynamische Psychotherapie
 • Emotionally Focused Therapy