Muziektherapie in Drenthe bij Treant Zorggroep

Op www.treant.nl/corona hebben wij al ons nieuws over corona gebundeld

Muziektherapie

Muziektherapie

Muziek biedt ontspanning en vermaak, maar kan ook therapeutisch zijn. Het is goed voor lichaam en geest en daarom zet Treant Zorggroep muziektherapie in bij de behandeling van lichamelijke en/of psychische problematieken of chronische aandoeningen. Muziek activeert de hersenen, stimuleert spreken, vermindert pijn en angst, zet aan tot bewegen en beïnvloedt uw stemming.

Voor wie is muziektherapie?

Bewoners en cliënten van Treant Zorggroep met problemen op emotioneel, sociaal, gedragsmatig, cognitief of lichamelijk gebied komen in aanmerking voor muziektherapie. De behandelvorm wordt op de volgende afdelingen ingezet:

 • Psychogeriatrie (PG)
 • Somatiek (chronische lichamelijke ziektes)
 • Palliatief (zorg in de laatste levensfase)
 • Geriatrische revalidatiezorg (GRZ, verwijzing is op aanvraag van de arts)

Muziektherapie kan ingezet worden bij:

 • probleemgedrag bij dementie (onrust, desoriëntatie);
 • activatie van het brein bij dementie;
 • stemmingswisselingen en/of gedragsproblematiek;
 • communicatieproblemen zoals spraakapraxie/afasie (taalstoornis);
 • spanningsklachten;
 • trauma- of angstverwerking (ook in de laatste levensfase);
 • bewegingsproblemen bij Parkinson;
 • rouwverwerking;
 • stress;
 • negatief zelfbeeld.

Muziektherapie bij Treant

Uw behandeling is maatwerk. Binnen een veilige omgeving kunt u gedrag en emoties leren herkennen en uiten. Samen met de muziektherapeut (en uw naasten) kunt u muziek luisteren, bewegen op muziek, zingen en stemoefeningen doen of actief musiceren; bijvoorbeeld op de piano, op een gitaar of met percussie-instrumenten. Voor muziektherapie hoeft u geen muzikale vaardigheden te bezitten. Muziektherapie wordt zowel individueel- als in groepsverband aangeboden, en is onderdeel van een multidisciplinair behandelteam binnen Treant. 

Opbouw van de behandeling

Na verwijzing van een specialist ouderengeneeskunde of psycholoog maakt de muziektherapeut kennis met u. Samen met u, uw naasten en eventueel uw verwijzer bekijken we wat muziektherapie u kan bieden en aan welke behandeldoelen u gaat werken. Deze doelen worden vastgelegd in uw behandelplan. Gedurende de muziektherapie wordt de behandeling continu geëvalueerd, en indien nodig bijgesteld op uw behoeften.

Wordt muziektherapie vergoed?

Muziektherapie wordt vaak vergoed door uw ziektekostenverzekeraar.

Contact

Wilt u meer weten over muziektherapie? Neem dan contact op via muziektherapiecare@treant.nl

Informatie over het coronavirus

Op www.treant.nl/corona vind je alle informatie over de maatregelen in onze ziekenhuizen en woonzorgcentra.

Belangrijke informatie over bezoek
Er is helaas geen bezoek mogelijk op de Intensive Care, hartbewaking (CCU) en de speciale isolatieafdeling voor corona-patiënten op onze ziekenhuislocatie in Emmen. Dit geldt voor álle patiënten die opgenomen zijn op deze afdelingen, zowel voor patiënten die besmet zijn met het coronavirus als voor patiënten die om andere redenen zijn opgenomen (patiënten uit deze regio én andere regio's). Een ontzettend moeilijke maatregel voor patiënten en hun naasten, maar wel een die we moeten nemen om kwetsbare patiënten te beschermen. We houden familieleden natuurlijk op de hoogte van de situatie van hun naaste. Ook op onze locaties voor wonen en zorg is helaas geen bezoek meer mogelijk. Meer informatie

Patiënten op de andere ziekenhuisafdelingen mogen geen bezoekers meer ontvangen van buiten Drenthe, Groningen en Friesland. We willen zo de risico’s op verspreiding van het coronavirus tot een minimum beperken.

Bekijk de veelgestelde vragen voor patiënten en bezoekers en voor welke ziekenhuiszorg u op welke locatie terecht kunt tijdens de coronacrisis