Muziektherapie in Drenthe bij Treant Zorggroep

Muziektherapie

Muziektherapie

Muziek biedt ontspanning en vermaak, maar kan ook therapeutisch zijn. Het is goed voor lichaam en geest en daarom zet Treant Zorggroep muziektherapie in bij de behandeling van lichamelijke en/of psychische problematieken of chronische aandoeningen. Muziek activeert de hersenen, stimuleert spreken, vermindert pijn en angst, zet aan tot bewegen en beïnvloedt uw stemming.

Voor wie is muziektherapie?

Bewoners en cliënten van Treant Zorggroep met problemen op emotioneel, sociaal, gedragsmatig, cognitief of lichamelijk gebied komen in aanmerking voor muziektherapie. De behandelvorm wordt op de volgende afdelingen ingezet:

 • Psychogeriatrie (PG)
 • Somatiek (chronische lichamelijke ziektes)
 • Palliatief (zorg in de laatste levensfase)
 • Geriatrische revalidatiezorg (GRZ, verwijzing is op aanvraag van de arts)

Muziektherapie kan ingezet worden bij:

 • probleemgedrag bij dementie (onrust, desoriëntatie);
 • activatie van het brein bij dementie;
 • stemmingswisselingen en/of gedragsproblematiek;
 • communicatieproblemen zoals spraakapraxie/afasie (taalstoornis);
 • spanningsklachten;
 • trauma- of angstverwerking (ook in de laatste levensfase);
 • bewegingsproblemen bij Parkinson;
 • rouwverwerking;
 • stress;
 • negatief zelfbeeld.

Muziektherapie bij Treant

Uw behandeling is maatwerk. Binnen een veilige omgeving kunt u gedrag en emoties leren herkennen en uiten. Samen met de muziektherapeut (en uw naasten) kunt u muziek luisteren, bewegen op muziek, zingen en stemoefeningen doen of actief musiceren; bijvoorbeeld op de piano, op een gitaar of met percussie-instrumenten. Voor muziektherapie hoeft u geen muzikale vaardigheden te bezitten. Muziektherapie wordt zowel individueel- als in groepsverband aangeboden, en is onderdeel van een multidisciplinair behandelteam binnen Treant. 

Speech-Music Therapy voor afasie (SMTA)
Speech-Music Therapy voor afasie (SMTA) is een combinatiebehandeling van logopedie en muziektherapie en helpt bij de behandeling van afasie en apraxie. Het ritme en de melodie van muziek kan het spreken ondersteunen en stimuleren. In uw behandeling koppelen we een klank, woord of zin aan een melodie, waardoor u die klanken, woorden of zinnen makkelijker kunt vormen. Het doel van de behandeling is uw vloeiendheid in het spreken zoveel mogelijk terug te krijgen of weer op gang te brengen. 

Opbouw van de behandeling

Na verwijzing van een specialist ouderengeneeskunde of psycholoog maakt de muziektherapeut kennis met u. Samen met u, uw naasten en eventueel uw verwijzer bekijken we wat muziektherapie u kan bieden en aan welke behandeldoelen u gaat werken. Deze doelen worden vastgelegd in uw behandelplan. Gedurende de muziektherapie wordt de behandeling continu geëvalueerd, en indien nodig bijgesteld op uw behoeften.

Wordt muziektherapie vergoed?

Muziektherapie wordt vaak vergoed door uw ziektekostenverzekeraar.

Contact

Wilt u meer weten over muziektherapie? Neem dan contact op via muziektherapiecare@treant.nl