maatschappelijk werk

Maatschappelijk werk

Maatschappelijk werk

Als u bij Treant Zorggroep komt revalideren of wonen kunt u ondersteuning nodig hebben van het maatschappelijk werk. Maatschappelijk werk is een onderdeel van het behandelteam van Treant Zorggroep.

Wij bieden onder andere verpleeghuismaatschappelijk werk en revalidatiemaatschappelijk werk.

Onze missie is het bevorderen van het sociaal-maatschappelijk functioneren van mensen die te maken hebben met gezondheidsverlies.

Gezondheidsverlies kan grote gevolgen hebben voor het dagelijks leven. Wij bieden hulp aan u en uw naasten bij problemen die hiermee samenhangen. 

Het maatschappelijk werk is deskundig op verschillende terreinen en kan ingezet worden bij:

  • Begeleiding bij de verwerking van gezondheidsverlies.
  • Leren omgaan met gevoelens van angst, onzekerheid, machteloosheid.
  • Ondersteuning bieden bij het verhelderen en oplossen van problemen van sociaal-maatschappelijk en praktisch/materiele aard.
  • Informeren, adviseren en bemiddelen bij de praktische gevolgen van dit gezondheidsverlies.
  • Ondersteuning en coaching bij contact leggen met, en/of verwijzen naar, instanties in en buiten Treant.
  • Ondersteunen en organiseren bij complexe situaties t.a.v. ontslagzorg, vervolgzorg en nazorg.
  • Aandacht hebben voor, signaleren en handelen bij, onveilige situaties zoals huiselijk geweld en ouderenmishandeling.
  • Organiseren van en voorlichting geven aan cliëntgroepen.

Werkwijze

Wij werken samen met u, uw netwerk, zorgmedewerkers, behandelaren en instanties die voor u van belang zijn. Wij werken methodisch en cliëntgericht, dit alles volgens de beroepscode van het maatschappelijk werk.