Logopedie voor ouderen in Drenthe bij Treant Zorggroep

Logopedie

Logopedie

Praten, schrijven en lezen; het zijn voorbeelden van communicatie waar logopedie zich op richt. Bij Treant Zorggroep werken logopedisten en klinisch linguïsten die u kunnen helpen bij communicatieproblemen en/of problemen bij het eten en drinken. Deze problemen kunnen ontstaan na bijvoorbeeld een beroerte, bij de ziekte van Parkinson of na een ongeluk. Hoe fijn zou het zijn als u weer beter kunt kauwen en/of slikken? Dat u woorden opnieuw leert uitspreken, beter kan schrijven en lezen en u zich weer goed verstaanbaar kan maken.

De begeleiding van logopedisten en klinisch linguïsten helpt u uw zelfstandigheid zoveel mogelijk te verbeteren. De logopedist onderzoekt uw problemen en stelt een behandelplan op. Het doel is om u te leren zo goed mogelijk met uw problemen om te kunnen gaan. Hierbij wordt samengewerkt met andere zorgverleners. De logopedist adviseert en begeleidt ook uw naasten.

Voor wie is logopedie?

Voor ouderen met communicatieproblemen en/of ouderen die problemen hebben bij het eten en drinken. Onze logopedisten en klinisch linguïsten helpen bewoners en cliënten van Treant Zorggroep, maar ook oudere mensen uit de wijk. 

Bij welke klachten helpt logopedie?

-Afasie (taalstoornis)
-Dysartrie (spraakstoornis)
-Gehoor
-Slikken
-Stemproblemen

Afasie

Afasie ontstaat als gevolg van hersenletsel, bijvoorbeeld na een beroerte of ongeluk. Mensen met een afasie kunnen problemen ervaren op het gebied van spreken, begrijpen van taal, lezen en/of schrijven. Iedere afasie is verschillend; sommige mensen hebben problemen om op de juiste woorden te komen en anderen kunnen taal niet meer goed begrijpen.

De logopedist doet onderzoek naar uw taalprobleem. U krijgt oefeningen en adviezen zodat uw weer makkelijker kunt communiceren met anderen. Een klinisch linguïst kan de onderliggende stoornis van uw afasie onderzoeken. Voor uw behandeling krijgt u therapiemateriaal op maat. Uw naaste kunnen wij ook ondersteunen met advies of een training.

Speech-Music Therapy voor afasie (SMTA)
Speech-Music Therapy voor afasie (SMTA) is een combinatiebehandeling van logopedie en muziektherapie en helpt bij de behandeling van afasie en apraxie. Het ritme en de melodie van muziek kan het spreken ondersteunen en stimuleren. In uw behandeling koppelen we een klank, woord of zin aan een melodie, waardoor u die klanken, woorden of zinnen makkelijker kunt vormen.
Het doel van de behandeling is uw vloeiendheid in het spreken zoveel mogelijk terug te krijgen of weer op gang te brengen. 

Afasiekoor
Treant Zorggroep en De Noorderbrug hebben een afasiekoor dat bestaat uit 10 cliënten die twee keer per maand een paar uur zingen in Weidesteyn in Hoogeveen. Bewoners en cliënten van Treant en De Noorderbrug die tijdens hun behandeling willen deelnemen aan het afasiekoor kunnen gratis deelnemen. Meedoen zonder behandeling kost €2,00 per bijeenkomst. Aanmelden voor het afasiekoor kan via 0528 - 28 61 11 en logopedie.weidesteyn@treant.nl.

Apraxie 

Spraakapraxie is een stoornis in het programmeren van uw articulatie. Hierdoor is het vormen van klanken en woorden moeilijk.

Dysartrie (spraakstoornis)

Een spraakstoornis (dysartrie) ontstaat na een beroerte of bij ziekte en zorgt ervoor dat u onduidelijk spreekt. U kunt uw wensen en bedoelingen niet meer goed duidelijk maken door uw spraakstoornis. Het spreken kan binnensmonds zijn, slap, gespannen, te langzaam of te snel, of met onvoldoende intonatie. Bij uw behandeling besteedt de logopedist aandacht aan het optimaliseren van uw houding, adem, stem en mondmotoriek.

Gehoor 

Bij problemen met uw gehoor kan de logopedist een gehoorscreening uitvoeren, een communicatieadvies op maat maken of advies geven over het onderhoud en gebruik van uw hoortoestel.

Slikken

Slikproblemen kunt u onder andere herkennen doordat u bijvoorbeeld vaak hoest tijdens het eten of drinken, er sprake is van ongewenst gewichtsverlies of omdat u door verslikken vaak benauwd bent of een longontsteking heeft gehad. Slikproblemen kunnen plotseling ontstaan door een beroerte, ongeluk, operatie of tumor. Ook kunnen slikproblemen geleidelijk ontstaan. De behandelmogelijkheden verschillen per ziektebeeld, maar hebben altijd het doel dat de inname van vocht en voeding veilig verloopt.

Stemproblemen 

Bij stemproblemen kan uw stem hees of schor klinken, wegvallen tijdens het spreken of te zacht klinken. Ook kan het zijn dat u moe wordt van het spreken. Stemklachten kunnen snel leiden tot verkeerd stemgedrag, dat vervolgens weer leidt tot nieuwe klachten. De logopedist voert een stemonderzoek uit en kan u technieken aanleren om de stem weer beter te laten klinken. 

Werkwijze

Na aanmelding volgt een intakegesprek en onderzoek. Hierna wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld. Tussentijds worden uw doelen geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.