Geestelijke verzorging › Treant Zorggroep

Op www.treant.nl/corona hebben wij al ons nieuws over corona gebundeld

Geestelijke verzorging

Opname in een van de ziekenhuislocaties of woonwijkcentra van Treant kan voor u een ingrijpende gebeurtenis zijn. U bent ineens patiënt of bewoner. Er verandert vaak veel. Ook in relatie met uw naasten. Deze situatie kan ervoor zorgen dat u uw toekomstbeeld moet bijstellen en u vragen over de betekenis van uw leven, de plaats van uw ziekte in uw bestaan of uw levensbeschouwing heeft.

Vragen, gevoelens en gedachten kunt u met ons delen. Wij kunnen u steunen en samen met u zoeken naar mogelijkheden om opnieuw grip op het leven te krijgen. Ook kunnen begeleiding bieden als u voor een ingrijpende keuze staat. De geestelijk verzorgers zijn er voor iedereen, ongeacht levensbeschouwelijke achtergrond.

Hoe werken wij

De geestelijk verzorger bespreekt met u wat u bezighoudt. Dit kunnen zorgen zijn, maar ook bronnen van kracht en zingeving in uw leven. Het doel is u opnieuw vertrouwen geven in uw toekomst, zodat u regie blijft houden op uw eigen leven. Vaak lucht het al op om gewoon te kunnen vertellen. De geestelijk verzorger heeft tijd en aandacht. Hij of zij is er voor u en uw naasten.

Waar en voor wie?

De geestelijk verzorgers willen er zijn voor iedereen die dit nodig heeft. Zij bezoeken alle locaties van Treant.

Informatie over het coronavirus

Op www.treant.nl/corona vind je alle informatie over de maatregelen in onze ziekenhuizen en woonzorgcentra.

Belangrijke informatie over bezoek
Bezoek aan corona-patiënten op onze ziekenhuislocatie in Emmen is helaas niet mogelijk. Dit geldt voor patiënten met Covid-19 (uit deze regio én andere regio's) die zijn opgenomen op de Intensive Care, hartbewaking (CCU) en de speciale isolatieafdeling. Een ontzettend moeilijke maatregel voor patiënten en hun naasten, maar wel een die we moeten nemen om kwetsbare patiënten te beschermen. We houden familieleden natuurlijk op de hoogte van de situatie van hun naaste.
Voor patiënten die om andere redenen zijn opgenomen (non-Covid patiënten uit deze regio én andere regio's) is bezoek mogelijk van maximaal 1 gescreende persoon voor 1 uur per dag. Deze bezoekregeling geldt nu ook voor non-Covid patiënten op de Intensive Care, Eerste Hart Hulp, hartbewaking (CCU), Verloskunde, Kinderafdeling en Spoedeisende Hulp. 
Ook op onze locaties voor wonen en zorg is helaas geen bezoek meer mogelijk.
Voor patiënten die terminaal zijn, wordt een uitzondering gemaakt. Meer informatie


Patiënten op de andere ziekenhuisafdelingen mogen geen bezoekers meer ontvangen van buiten Drenthe, Groningen, Friesland en Overijssel. We willen zo de risico’s op verspreiding van het coronavirus tot een minimum beperken.

Bekijk de veelgestelde vragen voor patiënten en bezoekersvoor welke ziekenhuiszorg u op welke locatie terecht kunt tijdens de coronacrisis en de informatiepagina over coronazorg voor patiënten in De Horst (incl. veelgestelde vragen & informatie voor familieleden).