Geestelijke verzorging › Treant

Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging

Opname in een van de ziekenhuislocaties of woonwijkcentra van Treant kan voor u een ingrijpende gebeurtenis zijn. U bent ineens patiënt of bewoner. Er verandert vaak veel. Ook in relatie met uw naasten. Deze situatie kan ervoor zorgen dat u uw toekomstbeeld moet bijstellen en u vragen over de betekenis van uw leven, de plaats van uw ziekte in uw bestaan of uw levensbeschouwing heeft.

Vragen, gevoelens en gedachten kunt u met ons delen. Wij kunnen u steunen en samen met u zoeken naar mogelijkheden om opnieuw grip op het leven te krijgen. Ook kunnen we begeleiding bieden als u voor een ingrijpende keuze staat. De geestelijk verzorgers zijn er voor iedereen, ongeacht levensbeschouwelijke achtergrond.

Hoe werken wij

De geestelijk verzorger bespreekt met u wat u bezighoudt. Dit kunnen zorgen zijn, maar ook bronnen van kracht en zingeving in uw leven.

Het doel is u opnieuw vertrouwen geven in uw toekomst, zodat u regie blijft houden over uw eigen leven. Vaak lucht het al op om gewoon te kunnen vertellen. De geestelijk verzorger heeft tijd en aandacht. Hij of zij is er voor u en uw naasten.

Waar en voor wie?

De geestelijk verzorgers willen er zijn voor iedereen die dit nodig heeft. Zij bezoeken alle locaties van Treant.