Ergotherapie › Treant

Ergotherapie

Ergotherapie

Treant Zorggroep biedt ergotherapie aan voor volwassenen en ouderen in de regio's Emmen en Hoogeveen. Dit kan op locatie en bij u thuis.

Voor wie en voor welke klachten
Ergotherapie stelt u in staat om opnieuw uw dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen. Dit kunnen simpele handelingen zijn zoals eten en aankleden, maar ook meer complexe handelingen die te maken hebben met revalidatie na een ongeluk.

Het werkterrein van de ergotherapeut is groot. Zo helpen ergotherapeuten ook mensen met beginnende dementie en wordt de cliënt (en zijn of haar mantelzorger) door ergotherapeuten getraind om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Ergotherapie is zorg op maat; zorg die afgestemd wordt op de wensen van de cliënt. De ergotherapeut gaat dus na wat de cliënt belangrijk vindt. Daarna wordt een observatie gedaan van de dagelijkse activiteiten om zo na te kunnen gaan wat de beperkingen en mogelijkheden zijn.

Voorbeelden uit de praktijk:

  • “Ik heb een beroerte gehad en zou graag weer willen koken. Hoe kan ik dat realiseren?”
  • “Ik heb reuma en aan het einde van de dag heb ik veel pijn aan mijn handen. Kan ik mijn dag anders indelen, zodat de pijn afneemt?”
  • “Ik val regelmatig. Kan ik erachter komen waardoor ik val?”
  • “Graag wil ik oud worden in mijn eigen huis. Wat is daarvoor nodig?”

De ergotherapeut:

  • Adviseert en begeleidt bij barrières in dagelijkse activiteiten
  • Denkt mee over de keuze en verdeling van dagelijkse activiteiten
  • Geeft voorlichting aan mantelzorgers en naaste betrokkenen

Werkwijze

Tijdens een kennismakingsbezoek stelt de ergotherapeut samen met u vast tegen welke problemen u aanloopt bij uitvoering van uw dagelijkse activiteiten. Deze problemen zijn het uitgangspunt voor de behandeling. De ergotherapeut zoekt samen met u naar een oplossing voor de problemen die u ervaart bij uitvoering van de dagelijkse activiteiten.

Onze ergotherapeuten maken gebruik van de praktijkruimten in de centra voor verpleeg- en ouderenzorg van Treant Zorggroep of komen bij u thuis.