Bewegingsagogie › Treant Zorggroep

Op www.treant.nl/corona hebben wij al ons nieuws over corona gebundeld

Bewegingsagogie

Bewegingsagogie

Bewegingsagogie is het stimuleren/begeleiden van het bewegen van cliënten met psychische en/of lichamelijke beperkingen in bewegingssituaties. Tijdens het bewegen worden de bewegingsvormen zodanig aangeboden dat de cliënt naar zijn eigen mogelijkheden en op zijn eigen niveau met situaties en materiaal leert omgaan. Binnen de bewegingsagogie wordt het accent gelegd op hetgeen u kunt en waar u goed in bent.

Voor wie is bewegingsagogie?

Voor bewoners/cliënten van Treant Zorggroep en voor bewoners in de directe omgeving van de locaties van Treant Zorggroep. Afhankelijk van de hulpvraag en wens van de cliënt wordt getracht een beweegplan op maat aan te bieden.

Voor deelname wordt in sommige gevallen een eigen bijdrage gevraagd.

Bewegingsagogie kan u helpen de volgende doelen te bereiken:

 • (Opnieuw) actief worden
 • Zelfverzekerder worden door het opdoen van succeservaringen
 • Ontspanning bereiken door inspanning
 • Plezier ontdekken in het samen met anderen bewegen
 • Het brengen van structuur in uw dagelijks leven
 • Het verbeteren en onderhouden van de lichamelijke conditie

Het aanbod

 • Bewegen in groepsverband
 • Badsessie (uitsluitend op verwijzing van arts)
 • Zwemmen
 • Individuele bewegingsactiviteit:
  - Individueel bewegen
  - Duo-fiets
  - Lopen 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van de afdeling bewegingsagogie via het telefoonnummer:  0528 – 28 61 64 of via het e-mailadres: bewegingsagogie@treant.nl

Informatie over het coronavirus

Op www.treant.nl/corona vind je alle informatie over de maatregelen in onze ziekenhuizen en woonzorgcentra.

Belangrijke informatie over bezoek
Bezoek aan corona-patiënten op onze ziekenhuislocatie in Emmen is helaas niet mogelijk. Dit geldt voor patiënten met Covid-19 (uit deze regio én andere regio's) die zijn opgenomen op de Intensive Care, hartbewaking (CCU) en de speciale isolatieafdeling. Een ontzettend moeilijke maatregel voor patiënten en hun naasten, maar wel een die we moeten nemen om kwetsbare patiënten te beschermen. We houden familieleden natuurlijk op de hoogte van de situatie van hun naaste.
Voor patiënten die om andere redenen zijn opgenomen (non-Covid patiënten uit deze regio én andere regio's) is bezoek mogelijk van maximaal 1 gescreende persoon voor 1 uur per dag. Deze bezoekregeling geldt nu ook voor non-Covid patiënten op de Intensive Care, Eerste Hart Hulp, hartbewaking (CCU), Verloskunde, Kinderafdeling en Spoedeisende Hulp. 
Ook op onze locaties voor wonen en zorg is helaas geen bezoek meer mogelijk.
Voor patiënten die terminaal zijn, wordt een uitzondering gemaakt. Meer informatie


Patiënten op de andere ziekenhuisafdelingen mogen geen bezoekers meer ontvangen van buiten Drenthe, Groningen, Friesland en Overijssel. We willen zo de risico’s op verspreiding van het coronavirus tot een minimum beperken.

Bekijk de veelgestelde vragen voor patiënten en bezoekersvoor welke ziekenhuiszorg u op welke locatie terecht kunt tijdens de coronacrisis en de informatiepagina over coronazorg voor patiënten in De Horst (incl. veelgestelde vragen & informatie voor familieleden).