Onze zorgverleners › Treant Zorggroep

LET OP! Heeft u een afspraak, of vragen over bezoek en de bezoektijden? Kijk dan eerst op onze corona-informatiepagina.

Onze zorgverleners

Onze zorgverleners

In onze zorg, begeleiding en behandeling overleggen we met u, uw naasten en met elkaar. Onze multidisciplinaire aanpak - meerdere zorgverleners samen - is een van de sterke punten van Treant Zorggroep. Zorgverleners hebben rechtstreeks contact  met bewoners, cliënten en naasten. Met een aantal van hen hebt u alleen contact als dat nodig is voor uw zorg en behandeling.

U kunt onze zorgverleners ook inschakelen als u geheel zelfstandig woont, maar advies of behandeling nodig heeft van onze zorgverleners.  Meer informatie over zorg thuis.

Zorgverleners A-Z

Activiteitenbegeleider
Onze activiteitenbegeleiders helpen u om de dag op een zinvolle en plezierige manier in te vullen. De activiteiten passen bij het doel van de zorg en behandeling en hangen ook af van wat u wilt of kan.

Bewegingsagoog
Onze bewegingsagogen helpen u om op een gerichte - en meteen ook plezierige - manier te bewegen. Dat kan individueel en in groepsverband. Lees hoe wij u kunnen helpen.

Casemanager psychogeriatrie
Onze casemanagers psychogeriatrie helpen u en uw naasten bij onduidelijke problemen. Deze problemen kunnen komen door het ouder worden, zoals lichamelijke problemen en vergeetachtigheid. Maar er kan ook iets anders aan de hand zijn: een depressie of dementie. Mensen met (beginnende) dementie hebben vaak last van vergeetachtigheid, oriëntatieproblemen, geen plannen meer kunnen maken en bepaalde handelingen (bijvoorbeeld aankleden) niet meer kunnen uitvoeren. De casemanager psychogeriatrie brengt signalen en gedrag in kaart en zorgt voor de juiste begeleiding.

Diëtist
Onze diëtisten zijn een voedingsdeskundigen. Zij stellen in overleg met u en uw naasten een persoonlijk behandelplan op, nadat zij informatie over klachten, medische situatie en eetgewoonten hebben verzameld. Lees hoe wij u kunnen helpen. 

Eerstverantwoordelijke
Onze eerstverantwoordelijken (EV-ers) zijn de verzorgenden of verpleegkundigen die uw eerste aanspreekpunt zijn. De EV-er coördineert uw zorg en biedt continuïteit. Ook heeft de EV-er zonodig contact met uw naasten.

Ergotherapeut
Onze ergotherapeuten kijken samen met u naar mogelijkheden om uw dagelijkse handelingen (zoals uzelf wassen en aankleden) zelfstandig, veilig en/of met minder klachten uit te voeren. Dit doen we door behandeling, instructie en/of advisering van een hulpmiddel. Daarnaast heeft de ergotherapeut zich gespecialiseerd in het verbeteren van uw zit- en lighouding. De ergotherapeut kan ook bij u aan huis komen. Lees hoe wij u kunnen helpen.

Fysiotherapeut
Onze fysiotherapeuten ondersteunen u bij het versterken van het bewegingsapparaat en leert u oefeningen en houdingen waardoor spieren en gewrichten weer beter gaan werken.  Lees hoe wij u kunnen helpen. Lees ook de ervaring van mevrouw Hanny Groote-van der Korst.  Zij kreeg fysiotherapie in locatie Weidesteyn.

Geestelijk verzorger
Onze geestelijk verzorgers staan voor u klaar om over uw levensvragen te praten. De geestelijk verzorgers leiden ook (kerk)diensten. Lees hoe wij u kunnen helpen.

Logopedist
Onze logopedisten helpen u met spraak- of taalproblemen. De logopedist oefent bijvoorbeeld de uitspraak van woorden, maar kan u ook helpen het begrip van woorden terug te krijgen. Daarnaast helpt de logopedist ook bewoners en cliënten die problemen hebben met eten en drinken. Lees hoe wij u kunnen helpen.

Maatschappelijk werkers
Onze maatschappelijk werkers ondersteunen u  bij het oplossen van en omgaan met uw problemen in het dagelijks leven. Dat doet hij of zij door hen inzicht te geven in hun problemen en nieuwe vaardigheden aan te leren.

Muziektherapeuten
Onze muziektherapeuten maken gebruik van muziek om uw lichamelijke en/of psychische problematieken of chronische aandoeningen te behandelen. Muziektherapie kan ingezet worden bij onder andere probleemgedrag bij dementie (onrust, desoriëntatie), communicatieproblemen zoals spraakapraxie/afasie (taalstoornis), bewegingsproblemen bij Parkinson en/of trauma- of angstverwerking. Lees hoe wij u kunnen helpen.

Physician assistant (PA)
Onze physician assistants stellen diagnoses, voeren behandelingen uit en schrijven medicijnen voor. Als het nodig is, overlegt hij met de specialist ouderengeneeskunde. Lees hier wat een physician assistant doet.

Psycholoog
Onze psychologen onderzoeken, begeleiden en behandelen u als u psychische problemen hebt. U kunt daarbij denken aan stemmingsproblemen, angststoornissen of een niet voltooide rouwverwerking. Daarnaast onderzoeken en begeleiden psychologen bewoners en cliënten die door fysieke of geestelijke achteruitgang problemen ervaren, bijvoorbeeld geheugenproblemen. Ook ondersteunen we waar nodig familie en zorgteams bij het omgaan met bewoners en cliënten met gedragsproblemen door bijvoorbeeld dementie. Met name op de afdelingen Psychogeriatrie, Dubbelzorg en Revalidatiezorg is de psycholoog vaak betrokken bij de zorg en behandeling. Verder bieden we behandeling in de BasisGGZ. Lees hoe wij u kunnen helpen.

Psychomotore therapeut
Onze psychomotorisch therapeuten ondersteunen u bij het opdoen van nieuwe sociale contacten, het hervinden van het emotionele evenwicht en het herstellen van het zelfbeeld. Onze therapeuten maken gebruik van bewegingsgerichte activiteiten die aansluiten bij uw mogelijkheden en/of van oefeningen waarbij de lichaamservaring centraal staat, zoals ontspanningsoefeningen. Lees hoe wij u kunnen helpen.

Specialist ouderengeneeskunde
Onze specialisten ouderengeneeskunde zijn artsen; aanspreekpunt voor medische zaken en uw behandeling. De artsen zijn gespecialiseerd in het bieden van complexe zorg aan ouderen en aan patiënten met chronische ziekten. Als het nodig is schakelt de specialist ouderengeneeskunde andere specialisten in, zoals een internist, chirurg of neuroloog. Gaat u naar de dagbehandeling of dagactiviteiten, dan houdt u uw eigen (huis)arts. Lees hoe wij u kunnen helpen. Bekijk ook het tweegesprek tussen cliënt Ben Mensen en zijn behandelend specialist ouderengeneeskunde Astrid Malanda.

Verpleegkundige
Bij ons werken verpleegkundigen met veel kennis van de zorg voor ouderen en - waar nodig - van revalidatie.

Verpleegkundig specialist
De verpleegkundig specialist loopt visite op de verpleeg-/woonafdeling, houdt spreekuur, schrijft behandelingen voor en voert deze zelfstandig uit. Lees wat een verpleegkundig specialist doet.

VGG-verpleegkundige
Bij ons werken ook verpleegkundigen met veel kennis van de zorg voor ouderen: VGG-verpleegkundigen. VGG staat voor: verpleegkundige gerontologie en geriatrie.

Verzorgende/woonbegeleider
Onze verzorgenden helpen u als dat nodig is bij de dagelijkse verzorging, zoals wassen en aan- en uitkleden. Ook kunnen zij u ondersteunen bij bewegen en verplaatsen, het eten en een zinvolle tijdsbesteding. Op de afdelingen waar gewoond wordt, heten de verzorgenden woonbegeleiders.

Zorgbemiddelaar
Hebt u vragen over wat Treant Zorggroep kan bieden, dan kunt u die stellen aan de zorgbemiddelaar. Kiest u voor zorg, behandeling of begeleiding bij Treant Zorggroep, dan komt een zorgbemiddelaar met u kennismaken. Bij de intake bespreekt hij of zij met u en uw familie uw wensen, behoeften en verwachtingen. U maakt samen concrete afspraken en de zorgbemiddelaar legt deze vast in een voorlopig zorgleefplan. Als u weer naar huis gaat of naar een andere plek, dan begeleidt bij voorkeur dezelfde zorgbemiddelaar u daarbij.

Zorgcoördinator
Onze zorgcoördinatoren zijn de verzorgenden of verpleegkundigen die fungeren als uw eerste aanspreekpunt. De zorgcoördinator coördineert uw zorg en biedt continuïteit. Ook heeft de zorgcoördinator zo nodig contact met de familie.