Zorg en begeleiding › Treant

Zorg en begeleiding

Zorg voor uw welzijn

Voor ons is het belangrijk dat u zich prettig voelt. Bij de zorg die u nodig heeft, de maaltijden, eventuele behandelingen en het uitoefenen van uw hobby's. Uw welzijn is voor ons bepalend bij het bieden van zorg en behandeling.

Van weinig tot veel zorg

In Zuidermarke bieden we wonen met zorg. Bewoners met weinig en veel zorg wonen bewust door elkaar, want het gaat om hun wonen en welzijn. Hoe wij de zorg organiseren mag niet het vertrekpunt van de zorgverlening zijn. De uitzondering hierop zijn de bewoners met dementie; hen bieden we kleinschalig wonen op de vierde verdieping.

Natuurlijk schakelen we hier zo nodig behandelaars in, maar daarbij geldt ook steeds: wat wilt u? Vindt u het niet prettig om behandeld te worden, maar wilt u rustig uw leven leven? Dan respecteren we dat.

Lekker eten

Lekker eten is belangrijk. Daar besteden we dan ook aandacht aan in Zuidermarke. Dat doen we door afwisseling te bieden in de maaltijden, bewoners te laten kiezen en door open te staan voor nieuwe gerechten. Onze bewoners waarderen dit; ze zijn heel tevreden over de maaltijden in onze locatie.

Onze zorgverleners

Heeft u meer of intensieve zorg of behandeling nodig, dan is daar in ieder geval de specialist ouderengeneeskunde (arts) bij betrokken. Zo nodig kunnen we ook behandelaars inschakelen, zoals een fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog, logopedist, diëtist. Deze behandelaars zijn in dienst van Treant Zorggroep, maar we hebben wel voor Zuidermarke steeds met dezelfde personen te maken. Zij komen hier dan ook met enige regelmaat en kennen het huis.
 

Volledig Pakket Thuis

We hebben vier inleunwoningen voor bewoners met een zorgindicatie. Deze zijn van wooncorporatie Domesta, maar de toewijzing voor de woningen doen wij. Uw interesse kunt u bij Domesta aangeven. Woont u in een inleunwoning, dan kunnen we u alle zorg bieden die u nodig hebt. Daarvoor hebben we VPT: Volledig Pakket Thuis.

De financiering van Volledig Pakket Thuis verloopt anders dan bij wonen met zorg.
 

Tevreden bewoners

Uit tevredenheidsonderzoeken blijkt dat bewoners Zuidermarke ervaren als een veilige woonomgeving en dat ze tevreden zijn over de geboden zorg.

Ga terug naar hoofdpagina locatie