Wonen met een ziekte of beperking › Treant Zorggroep

LET OP! Heeft u een afspraak, of vragen over bezoek en de bezoektijden? Kijk dan eerst op onze corona-informatiepagina.

Wonen met een ziekte of beperking

Een chronische ziekte of beperking kan het onmogelijk maken om zelfstandig te blijven wonen. Op de afdeling Somatiek van Weidesteyn kunnen we u 24 uur per dag de woonzorg, begeleiding en behandeling geven die bij u past.

Kennismaken

Als u bij ons komt wonen, is het goed dat we weten wat u prettig en belangrijk vindt. Met uw medische situatie bepaalt dit welke zorg, behandeling en begeleiding u het beste kunt krijgen. De afspraken die we hierover maken, leggen we vast in uw zorgleefplan.

Uw woning

In principe woont u in een eigen kamer. We hebben een klein aantal tweepersoonskamers; vaak wonen hier mensen die juist niet alleen willen zijn. De kamers verschillen in grootte, maar alle kamers hebben grote ramen en zijn licht. U richt uw kamer in zoals u dat zelf wilt. Wij kijken wel of de inrichting werkbaar is voor de verzorging. Hebt u bijvoorbeeld een tillift nodig, dan moet daar voldoende ruimte voor zijn.

Op iedere verdieping zijn drie sfeervolle huiskamers. Daar kunnen bewoners samen koffie drinken, koken en eten. Maar ook wat praten of lezen, tv kijken of een spelletje doen. U bepaalt waar u wel of niet aan meedoet.

Verzorging en behandeling

Samen met u en de specialist ouderengeneeskunde (de arts) maken we afspraken over uw zorg en behandeling. Deze zorg is vaak ook ongepland. Veel behandelingen zijn binnen Weidesteyn mogelijk, zoals:

 • fysiotherapie
 • ergotherapie
 • logopedie
 • diëtetiek
 • bewegingsagogiek

De behandelaars en verzorgenden werken nauw samen. Daarbij heeft de eerstverantwoordelijke (EV-er) de regie, natuurlijk samen met u. Zo houden we uw gezondheid en welzijn goed in de gaten. Als er een wijziging nodig is of u heeft een wens, dan kunt u of uw familie terecht bij de EV-er en kunnen zaken snel beslist of geregeld worden. Wil uw familie of naaste graag nog een deel van de zorg voor u op zich nemen en vindt u dat ook prettig, dan kan dat natuurlijk. Graag zelfs! U kunt dit ook met de EV-er bespreken.

Activiteiten

Bijna iedere dag zijn er verschillende activiteiten waaraan u kunt deelnemen. Een paar voorbeelden:

 • culturele uitstapjes / dagtochtjes
 • visclub
 • schilderen
 • spelletjes
 • zwemmen
 • naar het winkelcentrum of tuincentrum
 • kaarten
 • en sinds kort: dagrecreatie op een camping in Echten (zie ook de foto hieronder en bovenaan deze pagina)

Veel ideeën voor deze activiteiten komen van de bewoners zelf. We hebben een (houten) wensboom gemaakt waarin u uw wensen kunt ophangen.

Geestelijke zorg

Voor wie dat nodig heeft, is er altijd een luisterend oor. Dat kan een woonbegeleider, psycholoog of maatschappelijk werker zijn, maar ook de geestelijk verzorger. We vinden zingeving belangrijk. Voor iedere bewoner kan dat een andere betekenis hebben, alle geloofsovertuigingen en ideeën over zingeving zijn hier welkom. Wij willen graag dat u zich wat dat betreft ook thuis voelt.

Bezoek en op bezoek

Als u in Weidesteyn woont is dat uw thuis. U kunt bezoek ontvangen wanneer u dat wilt en natuurlijk gebruik maken van koffie en thee. Uw bezoek kan ook blijven eten. Of meedoen met een activiteit, zoals samen koken of een uitstapje maken. Voor het eten en sommige activiteiten vragen we wel een vergoeding.

Uw partner kan desgewenst ook af en toe in Weidesteyn bij u op de kamer overnachten. Omgekeerd wilt u misschien wel eens naar huis. Dat kan en als het nodig is helpen we u dit te regelen.

Ga terug naar hoofdpagina locatie