Wonen met dementie › Treant Zorggroep

LET OP! Heeft u een afspraak, of vragen over bezoek en de bezoektijden? Kijk dan eerst op onze corona-informatiepagina.

Wonen met dementie

Heeft u een ernstige geheugenstoornis en wordt zelfstandig wonen moeilijk of onmogelijk? Of speelt dit bij uw partner, vader, moeder of familielid? Dan kan de veilige woonomgeving van de psychogeriatrische afdeling in Weidesteyn een goede keus zijn. We helpen de bewoners om zo veel mogelijk zelf te blijven doen en bieden goede verzorging en een prettige, veilige plek om te wonen.

Psychogeriatrische zorg

Psychogeriatrische zorg is zorg voor mensen met een geheugenstoornis, waaronder dementie. Zij hebben behoefte aan warme zorg en een vertrouwde, beschermende omgeving. Die bieden we op onze psychogeriatrische (PG) afdeling. Onze medewerkers zijn gewend aan gedrag dat vaak voorkomt bij dementie, zoals dwalen, roepen en boos zijn, en kunnen daar professioneel mee omgaan. Ook als mensen onbegrepen gedrag vertonen.

Kennismaken

Als u bij ons komt wonen, horen we graag wat uw wensen en behoeften zijn. Wat vindt u prettig en belangrijk? Om dat te vernemen hebben we ook veel contact met de familie. Met uw medische situatie bepaalt dit welke zorg, behandeling en begeleiding u het beste kunt krijgen. De afspraken die we hierover maken, leggen we vast  in uw zorgleefplan.
Natuurlijk kunnen deze afspraken na verloop van tijd veranderen omdat uw behoeften veranderen. Het is belangrijk om steeds met elkaar in gesprek te blijven. 

Veilig en vertrouwd

Juist als uw geheugen u in de steek laat, is het belangrijk dat u zich vertrouwd voelt in uw omgeving. Wij bieden wonen in een huiselijke sfeer. U heeft ook uw eigen kamer; u en uw familie bepalen zelf de inrichting van die kamer. In de gezamenlijke woonkamer gaat dat in overleg. Ook hebben we een grote beveiligde tuin rondom de afdeling, waardoor de bewoners bij mooi weer zo veel naar buiten kunnen als ze willen.

Net als in ieder huishouden doen we de activiteiten die daarbij horen. We drinken samen koffie, geven de planten water, doen spelletjes of kijken wat tv. Iedere huiskamer heeft ook een keuken waar we samen koken en eten. U bepaalt waar u wel of niet aan meedoet. We helpen en stimuleren u daarbij als dat nodig is.

Kwaliteit door samenwerking

We hebben een multidisciplinaire aanpak. Dat wil zeggen dat verschillende hulpverleners samen de best passende zorg bieden, zoals: verzorgende, verpleegkundige, psycholoog, specialist ouderengeneeskunde (arts), activiteitenbegeleider. Onze bewoners behandelen we met respect, zorg en aandacht. Mensen met dementie kunnen roepen, agressief zijn, boos worden door machteloosheid om de situatie. Kenmerkend zijn ook zich herhalende handelingen en dwaalgedrag. Op onze afdeling kunnen we omgaan met al deze gedragingen; we zijn gespecialiseerd in verschillende benaderingen om met mensen met dementie om te gaan. Daarbij willen we kwalitatief goede zorg en begeleiding bieden. Daarom zorgen we ervoor dat we bijblijven of zelfs voorop lopen met onze kennis en vaardigheden. 

Partner en familie

Familie en bekenden zijn altijd welkom; hier zijn geen bezoektijden. Betrokkenheid van en overleg met naasten is heel belangrijk: familie kent de bewoner en zijn verleden en kan veel informatie geven. Bij de kennismaking bespreken we ook hoe de partners en/of familie betrokken willen blijven. Bijvoorbeeld door te helpen bij de dagelijkse verzorging, activiteiten te organiseren of mee te gaan bij uitstapjes. Maar niet iedereen kan een actieve bijdrage leveren en dat hoeft ook niet. 

Voor partner of familie is er ook heel wat te verwerken en we zijn hen graag tot steun. Ook organiseren we huiskamerbijeenkomsten: familie ontmoet elkaar daar en we gaan in op een bepaald aspect van de zorg. Verder brengen we nieuwsbrieven uit voor bewoners, familie en vrijwilligers.

Duobed

Intimiteit is belangrijk voor de kwaliteit van leven. Ook als je in het verpleeghuis woont en zorg nodig hebt. In Weidesteyn is er een speciaal duobed, zodat u kan blijven slapen bij uw naaste.

Activiteiten

U bepaalt zelf hoe uw dag eruitziet en of u nog wilt doorgaan met bepaalde hobby's of activiteiten. U bespreekt met de activiteitenbegeleider welke dagbesteding bij u past en de activiteitenbegeleider regelt dit voor u.
We organiseren ook gezamenlijke uitstapjes die passen bij wat de bewoners graag deden en doen. Per huiskamer maken we daarvoor een plan; de ideeën komen van de bewoners, familie en begeleiders. Een bewoner is bijvoorbeeld schipper geweest; voor hem is een bootreisje toch prachtig? 

Bewoners kunnen meedoen aan allerlei creatieve activiteiten, zoals muziek maken, zingen, tekenen, schilderen en Oudhollandse spelletjes die de bewoners nog kennen van vroeger. Vakanties zijn ook mogelijk, eventueel samen met de familie.

Interesse of vragen?

Denkt u dat de PG-afdeling iets voor u of uw familielid is? Of heeft u er vragen over? Neem dan contact op met de afdeling Zorgbemiddeling via 0900 0591 of e-mail zorgbemiddeling@treant.nl.

Ga terug naar hoofdpagina locatie