Stichting Vrienden van Weidesteyn › Treant

Stichting Vrienden van Weidesteyn

De bewoners en cliënten van Weidesteyn worden af en toe verblijd met leuke extra's. Daar zorgt de Stichting Vrienden van Weidesteyn voor.

De Stichting Vrienden van Weidesteyn zamelt geld in via eenmalige schenkingen, maandelijkse donaties en erfenissen. 

Voorbeelden

De volgende extra's zijn al door de stichting gefinancierd:

Wie zijn de vrienden van Weidesteyn?

Vrienden van Weidesteyn is een stichting met een bestuur. Zij overleggen en besluiten op welke manier de inkomsten ten goede komen aan de bewoners en cliënten.

Donatie

Wilt u de Stichting Vrienden van Weidesteyn ook ondersteunen? Dan kunt u een gift overmaken of de stichting een legaat of erfenis toekennen.

Het bankrekeningnummer van de stichting is:
ST VRIENDEN V WEIDESTEYN, NL56 ABNA 0574 4121 15.
Alvast bedankt voor uw bijdrage.

Ga terug naar hoofdpagina locatie