Revalidatie & dagbehandeling › Treant

Revalidatie & dagbehandeling

Weidesteyn biedt revalidatie- en herstelzorg. Zo kunnen ouderen na een beroerte, opname in het ziekenhuis, een operatie (nieuwe heup of knie), een ongeval of ziekte tijdelijk op onze locatie revalideren en herstellen. We noemen dat geriatrische revalidatiezorg: revalidatie gericht op ouderen.

Thuiswonende ouderen kunnen in Weidesteyn naar de dagbehandeling. Bijvoorbeeld als u door een ziekte of ongeval overdag opvang en behandeling nodig hebt. Maar ook ouderen met lichte of matige dementie of probleemgedrag kunnen bij ons terecht.

Ga terug naar hoofdpagina locatie