Praktische zaken › Treant

Praktische zaken

Indicatie CIZ

Voor de zorg, behandeling en advies bij Weidesteyn heeft u een indicatie nodig. De zorgbemiddelaar geeft u daar bij de kennismaking informatie over en begeleidt u bij de aanvraag. U krijgt de indicatie van het regionale Centrum Indicatiestelling Zorg, het CIZ. De soort zorg die u krijgt en hoe vaak u die zorg krijgt, staat in het 'zorgzwaartepakket', het ZZP.

Samen zorgen

Vaak krijgen mensen voordat ze bij ons komen al zorg van een partner, familie of andere naasten. Willen zij - we noemen hen ook wel 'mantelzorgers' - graag nog een deel van de zorg voor u op zich nemen en vindt u dat ook prettig, dan kan dat natuurlijk. We maken afspraken over deze familieparticipatie die ook in uw zorgleefplan komen. Activiteiten waarbij partner, familie of naasten kunnen helpen:

  • koken
  • uiterlijke verzorging
  • voorlezen
  • zingen met de bewoner(s)
  • wandelen
  • uitstapjes

Samenwerking Philadelphia zorg

Cliënten van Philadelphia, allen met een beperking, doen dagelijks allerlei werkzaamheden in Weidesteyn. Dit onder begeleiding van medewerkers van Philadelphia. Lees meer.

Belangenbehartiging

Weidesteyn heeft een eigen cliëntenraad. Deze raad behartigt de belangen van bewoners en bezoekers.

Ga terug naar hoofdpagina locatie