Kort verblijf › Treant

Kort verblijf

In Weidesteyn kunt u om verschillende redenen kort verblijven:

  • U kunt er tijdelijk terecht wanneer u thuis woont, maar uw mantelzorger toe is aan wat rust, een vakantie of eigen tijd. 
  • Voor palliatieve zorg. In uw eigen kamer krijgt u dan lichamelijke zorg en geestelijke steun in uw laatste levensdagen. 
Ga terug naar hoofdpagina locatie