Kort verblijf › Treant

Kort verblijf

Kunt u na een operatie nog niet terug naar huis? Na herstelzorg (revalidatie) nog niet naar een andere zorgafdeling? Of woont u thuis en is uw mantelzorger toe aan wat rust, een vakantie of eigen tijd? In deze gevallen kunt u tijdelijk terecht in Weidesteyn.

T.O.P.-zorg

We noemen deze zorg 'T.O.P.-zorg': de afkorting van Tijdelijke Opname Plaatsen. Als u tijdelijk in een T.O.P.-kamer verblijft, krijgt u alle zorg die u nodig hebt. Dat kan ondersteuning zijn bij wassen, aankleden, medicijnen innemen en huishoudelijke werkzaamheden. Ook kunt u deelnemen aan activiteiten in Weidesteyn en gebruikmaken van de faciliteiten hier in huis.

Deze T.O.P.-plaatsen zijn bedoeld voor mensen die geen medisch-specialistische behandeling of complexe revalidatiezorg meer nodig hebben. De zorg is gericht op lichamelijke klachten. U ontvangt zorg van gespecialiseerde verzorgenden en verpleegkundigen, een specialist ouderengeneeskunde (arts) en zonodig andere zorgverleners.

Soorten kort verblijf

In Weidesteyn hebben we vier vormen van kort verblijf:

  • Logeren: om mantelzorgers tijdelijk te ontlasten. Dit kan ook een regelmatig geplande periode zijn, bijvoorbeeld elke zes weken een week. (Dit is een zogeheten 'ïntermitterende opname'.)
  • Overbruggingsplaats naar definitief verblijf
  • Herstelzorg zonder intensieve behandeling: voor patiënten uit het ziekenhuis die na een operatie moeten herstellen - maar niet intensief hoeven te revalideren - en dat niet in de thuissituatie kunnen.
  • Palliatieve zorg: zorg en ondersteuning in de laatste levensfase

Bent u op zoek naar tijdelijke zorg voor iemand met complexe problematiek; een combinatie van lichamelijke, psychische en/of sociale beperkingen (vaak ook onbegrepen gedrag)? De afdeling Dubbelzorg biedt ook tijdelijk een beschermde en herkenbare woon-/leefomgeving aan personen die vanwege de complexe problemen niet naar behoefte zorg kunnen ontvangen in de thuissituatie.

Uw verblijf

U heeft een eigen kamer; deze hoeft u niet in te richten. Als u dat prettig vindt kunt u wel wat vertrouwde dingen meenemen, zoals fotolijstjes, uw favoriete muziek of uw eigen wekker. Hoe lang u hier bent is afhankelijk van uw situatie, u kunt hier maximaal zes maanden verblijven. 

Ga terug naar hoofdpagina locatie