Revalidatiezorg voor ouderen › Treant

Revalidatiezorg voor ouderen

Geriatrische revalidatiezorg

Soms hebben ouderen tijdelijke zorg en behandeling nodig om het dagelijks leven thuis weer zelf op te kunnen pakken. Bijvoorbeeld na een beroerte, opname in het ziekenhuis, een operatie (nieuwe heup of knie), een ongeval of ziekte. We noemen dat geriatrische revalidatiezorg: revalidatie gericht op ouderen. Het doel is om uw terugkeer naar huis zo snel mogelijk te realiseren.

Komt u bij ons herstellen of revalideren? Bekijk uw weg naar herstel en maak alvast kennis met onze afdeling door onderstaand filmpje te bekijken.

Revalideren in Hoogeveen (Weidesteyn)

Revalideren in Hoogeveen (Weidesteyn)

Uw behandeling

Op de afdeling revalidatiezorg kunt u terecht voor:

  • Orthopedische revalidatie: na operatie of ongeval met letsel aan het bewegingsapparaat (knie, heup, schouder enzovoort)
  • Algemene revalidatie: bij hart- en longproblemen en kanker
  • CVA-revalidatie: na een beroerte of hersenbloeding

Op de eerste dag leiden we u rond op de afdeling, zodat u alles weet te vinden. U maakt kennis met het behandelteam en we maken afspraken over uw doelen en de behandeling die daarbij hoort. Die afspraken komen in uw behandelplan te staan. Ook maken we een weekagenda met u. Daarin staat bijvoorbeeld wanneer u naar therapie of een andere activiteit gaat. Iedere dag kijken we hoe het met u gaat. Als het nodig is, passen we de doelen en/of afspraken aan.

Werken aan herstel

Het dagelijks leven is hier zo normaal mogelijk. Na het ontbijt dat u - als u dat kunt - zelf klaarmaakt, gaat u naar uw therapie of behandeling. Ook dat doet u zo veel mogelijk zelf. Veel van de therapieën zijn dichtbij. Fysiotherapie, ergotherapie en logopedie zijn zelfs op de afdeling. Na de therapie doet u wat u zelf wilt. U ontvangt bezoek, gaat naar een sociale activiteit of u oefent zelf nog verder. 's Avonds eet u samen met de andere bewoners in de gemeenschappelijke huiskamer of in uw kamer.

Inspanning en ontspanning

Werken aan uw herstel gaat beter als u inspanning afwisselt met ontspanning. De activiteitenbegeleiders organiseren allerlei activiteiten, die vaak passen bij uw behandeling. Vrijwilligers helpen hierbij. De fysiotherapeut werkt veel met de activiteitenbegeleider samen. Een voorbeeld: met sjoelen oefenen mensen de polsbeweging. Andere activiteiten zijn bijvoorbeeld:

  • vissen
  • pannenkoeken bakken
  • film kijken
  • spelletjes doen

Verwerking

Het is niet altijd gemakkelijk om met lichamelijke tegenslag om te gaan. Het kan u verdrietig, onzeker of boos maken. Uw gevoelens nemen we serieus; regelmatig is er gelegenheid om daar samen over te praten. Eventueel kan een maatschappelijk werker, psycholoog of geestelijk verzorger u extra steun bieden.

Samen is meer

De behandelaars werken nauw samen met de verzorgenden. Wat u bij de therapie leert, past u meteen toe in uw dagelijkse handelingen. Heeft de fysiotherapeut u bijvoorbeeld leren staan in de brug? Dan helpt de verzorging u om van het bed naar de rolstoel te lopen. Of werkt u aan uw spraak bij de logopedist? Dan oefent de activiteitenbegeleider de klanken of woorden met u tijdens een activiteit.

Oefenen om naar huis te gaan

Op de afdeling revalidatiezorg is een appartement om te oefenen hoe het gaat als u weer thuis bent. Hier doet u zoveel mogelijk zelf wat bij het dagelijks leven hoort. Zoals opstaan, aankleden, eten klaarmaken, schoonmaken en ga zo maar door. Samen met u bekijken we of u nog thuiszorg nodig hebt en zo ja, waarvoor en hoeveel. U blijft één tot twee weken in het appartement. Niet iedereen heeft deze 'tussenstap' nodig om naar huis te gaan. We bespreken met u of dit voor u zinvol is.

Naar huis

Al direct bij uw opname maken we een afspraak over uw vertrek. Zo kan thuis alles op tijd geregeld zijn voor uw terugkomst. En hebt u een datum om naartoe te werken. Dat kan een steuntje in de rug zijn als de therapie pittig is of als u zich even wat minder voelt. De datum is natuurlijk wel afhankelijk van uw herstel.

Het is ook mogelijk om tijdens de revalidatiezorg (in overleg met uw arts en eerst verantwoordelijke) af en toe naar huis te gaan. Voor een paar uurtjes of een hele nacht. Zo kunt u alvast ervaren hoe dat gaat.

WMO-spreekuur voor hulp en ondersteuning thuis

In Weidesteyn krijgt u tijdelijk hulp om het dagelijkse leven thuis zo snel mogelijk weer op te kunnen pakken. Thuis hebben heeft u, na revalidatie, wellicht ook extra hulp nodig. Om de nodige zorg en of hulpmiddelen bij thuiskomst op tijd te regelen, zijn Treant Zorggroep en de gemeenten Hoogeveen en De Wolden een wekelijks Wmo-spreekuur gestart in Weidesteyn.

Tijdens het spreekuur brengt u samen met uw naasten en een Wmo-consulent van gemeente Hoogeveen en De Wolden in kaart welke ondersteuning en hulpmiddelen thuis nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan huishoudelijke hulp, woningaanpassingen of dagbesteding. Ook voorzieningen waar geen Wmo-indicatie voor nodig is, zijn bij thuiskomst beschikbaar zoals een beugel in de douche of een dagontmoeting.

Bezoektijden

Atalanta  revalidatie Orthopedie
16.00 -17.00 uur      18.30 - 20.30 uur

Dagpauwoog Algemene revalidatie
16.00 -17.00 uur       18.30 - 20.30 uur

Dagpauwoog Neurologie
16.00 - 17.00 uur       18.30 - 20.30 uur


De bezoektijden van de afdelingen revalidatiezorg orthopedie, neurologie en algehele revalidatie gelden voor de dagen maandag t/m vrijdag. In het weekend zijn er geen bezoektijden, wat wil zeggen dat bezoek vrij is om te komen wanneer men wil, rekening houdend met eventuele etens- en rusttijden.

Beoordeel onze zorg via ZorgkaartNederland

Lees het ervaringsverhaal van mevrouw Alkema

Ga terug naar hoofdpagina locatie