Dubbelzorg › Treant

Dubbelzorg

Sommige mensen hebben een lichamelijke aandoening en een psychosociale beperking, die zich kan uiten in probleemgedrag. Voor henzelf en hun omgeving is dan niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Op de afdeling Dubbelzorg in Weidesteyn bieden we deze mensen gerichte zorg.

Complexe problemen

Dubbelzorg is verpleeghuiszorg gericht op mensen met complexe problematiek, bestaand uit een combinatie van lichamelijke, psychische en/of sociale beperkingen. Er is vaak sprake van probleemgedrag. Deze mensen kunnen meestal niet meer omgaan met dagelijkse levensgebeurtenissen. Dubbelzorg biedt - eventueel tijdelijk - een beschermde en herkenbare woon-/leefomgeving aan personen die vanwege de complexe problemen niet naar behoefte zorg kunnen ontvangen in de thuissituatie.

Mogelijkheden Dubbelzorg

Weidesteyn biedt dubbelzorg aan in twee vormen:
• observatie en diagnostiek (tijdelijk verblijf)
• wonen (permanent verblijf)

Observatie en diagnostiek (tijdelijk verblijf)

Komt u hier voor observatie en diagnostiek, dan doet het multidisciplinaire team observaties, stelt een diagnose en bepaalt welke behandeling of begeleiding het meest geschikt is. Van tevoren stelt het team samen met u en uw naasten het programma en tijdpad vast. De observatie en diagnostiek leidt tot een behandel- en/of begeleidingsplan en als dat nodig is ook een passend woonadvies.

Wonen (permanent verblijf)

Komt u hier wonen, dan worden uw kamer en de afdeling uw thuis. We proberen zo veel mogelijk aan te sluiten bij het leven dat u heeft geleid. U bepaalt zelf of samen met uw familie de inrichting van uw kamer. In de gezamenlijke woonkamer zorgen wij voor de huiselijke sfeer. Net als in ieder huishouden doen we de activiteiten die daarbij horen. We drinken samen koffie, geven de planten water, doen spelletjes, lezen of kijken wat tv. Natuurlijk is er ook regelmatig een moment van rust, voor mensen die daar behoefte aan hebben. U bepaalt zelf waar u wel of niet aan meedoet. We helpen en ondersteunen u als dat nodig is.

Samenwerking

We bieden verpleeghuiszorg met de bijdragen en inzichten van verschillende hulpverleners: een multidisciplinaire benadering. De verpleegkundige, verzorgende, psycholoog, specialist ouderengeneeskunde (arts) en zorgbemiddelaar overleggen regelmatig met elkaar. Als het nodig is, zetten we een fysiotherapeut en ergotherapeut in. We richten ons op de lichamelijke aandoening én de psychosociale beperking van de cliënt. Door de samenwerking met de GGZ (geestelijke gezondheidszorg) kunnen we eventueel ook een psychiater bij de behandeling betrekken. De afstemming tussen al deze medewerkers heeft een positief effect op het gedrag van de cliënt. 

Partner en familie

Familie kent de cliënt en zijn verleden en kan veel informatie geven. Betrokkenheid van en overleg met naasten is dan ook heel belangrijk. Voordat de cliënt wordt opgenomen, overleggen we met de cliënt en zijn naasten op welke manier zij bij de zorg betrokken willen zijn. Er zal ook regelmatig overleg zijn tussen naasten, zorgmedewerkers en andere behandelaars. Familie en bekenden zijn trouwens altijd welkom; hier zijn geen bezoektijden.

Activiteiten

Bij het aanbieden van activiteiten spelen we in op persoonlijke behoeften. Mensen kunnen samen koken, spelletjes doen of een ritje op de duofiets maken. Ook zijn er allerlei creatieve activiteiten, bijvoorbeeld muziek maken, zingen, tekenen, schilderen en vogelhuisjes maken. We organiseren veel uitstapjes, denk aan een uitje naar het tuincentrum of een visje eten op de markt. De ideeën komen van de bewoners, begeleiders en de familie. Dus u kunt ook aangeven wat u leuk vindt om te doen.

Interesse of vragen?

Denkt u dat dubbelzorg iets voor u of uw familielid is? Of heeft u er vragen over? Neem dan contact op met de afdeling Zorgbemiddeling via tel. 0900 0591 of e-mail zorgbemiddeling@treant.nl

Ga terug naar hoofdpagina locatie