Zorg en begeleiding › Treant

Zorg en begeleiding

In Veltman bieden we, zorg, begeleiding, behandeling en ondersteuning aan bewoners met specialistische en complexe zorgvragen. De ene bewoner heeft meer zorg, ondersteuning, begeleiding of behandeling nodig dan de andere. Daarom wonen bewoners in verschillende leefomgevingen, ook wel leefmilieus genoemd. Lees hier met welke indicatie bewoners hier terecht kunnen en welke uitsluitingscriteria gelden.

Observatie en opname

Nieuwe bewoners komen in Veltman binnen op de afdeling observatie en opname. Hier vindt een intakegesprek plaats en brengen we de zorgvraag, behoeften en wensen in beeld. Samen met bewoners en behandeldisciplines bepalen we in welk leefmilieu bewoners het fijnst kunnen wonen. Het kan ook voorkomen dat bewoners niet naar Veltman verhuizen maar naar een andere zorginstelling. De afdeling observatie en opname heeft 10 bedden.

Medische spil

Voor bewoners met een indicatie voor 'zorg met behandeling' is de Specialist Ouderengeneeskunde (SO) de behandelend specialist. De SO is de huisarts voor bewoners met een indicatie voor 'zorg zonder behandeling'.

In Veltman zijn ook behandelaren aanwezig, zoals psychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en/of bewegingsagogen. Zij komen op afspraak langs bij bewoners.Begeleiding bij zelfstandig wonen in Weiteveen

Mensen die op zichzelf wonen in het dorp en woonbegeleiding nodig hebben, kunnen ook terecht in Veltman. Een van onze medewerkers gaat thuis bij hen op bezoek. Ook mensen uit de omgeving (dus ook andere dorpen of stad)  kunnen in Veltman terecht voor dagbesteding. Voor woonbegeleiding is een WMO-beschikking nodig. 

Ga terug naar hoofdpagina locatie