Wonen in Veltman › Treant

Wonen in Veltman

Bewoners in Veltman wonen in acht verschillende leefomgevingen, ook wel leefmilieus genoemd. In de verschillende leefmilieus bieden we de plek en zorg om het mogelijk te maken dat bewoners zo veel mogelijk hun eigen leven kunnen blijven leven. Bewoners doen de dingen die ze (nog) kunnen doen. Wat zij niet meer zelf kunnen, nemen we van hen over.

Leefmilieus

Met acht verschillende leefmilieus maken we het mogelijk dat bewoners samenwonen met gelijkgestemden: bewoners kunnen hier zijn wie ze zijn. Er zijn leefmilieus waar rust en structuur van belang is, maar ook groepen die gericht zijn op het samen doorbrengen van de dag. Wensen en behoeften van bewoners kunnen in de loop van de tijd veranderen. Elk halfjaar wordt gekeken of bewoners op de juiste plek zitten of beter kunnen verhuizen naar een ander leefmilieu. In elk leefmilieu wonen ongeveer 20 bewoners (10 per huiskamer). Er is in totaal plek voor 92 bewoners.

 

Afdeling Herfsthooi

Herfsthooi 1 - beschermend en verzorgend leefmilieu

In dit leefmilieu hebben bewoners elkaar nodig en hebben ze behoefte aan gezamenlijke momenten. Gezelligheid vinden bewoners belangrijk en ze beleven plezier aan activiteiten. Medewerkers begeleiden bewoners om hun zelfredzaamheid te vergroten: bewoners komen in actie als ze zien hoe ze iets zelf kunnen doen. Zien, nadoen en overnemen helpt bewoners om nieuwe vaardigheden aan te leren.

Herfsthooi 2 - beschermend leefmilieu met intensieve psychosociale ondersteuning

Bewoners in dit leefmilieu hebben behoefte aan warmte, gezelligheid, maar ook aan rust en veiligheid. Zij voelen zich vaak kwetsbaar in het contact met anderen. Medewerkers ondersteunen bewoners bij het maken van keuzes, bieden hen veel mogelijkheden rust op te zoeken en helpen bewoners om op een prettige manier de dag in te vullen.

Afdeling Veenmos

Veenmos 1 – structurerend leefmilieu

In dit leefmilieu wonen bewoners die behoefte hebben aan individueel contact en in conflict kunnen raken als er te veel prikkels zijn. Een rustige omgeving vinden zij fijn en hen maak je niet blij met gezamenlijke momenten of activiteiten. Bewoners hebben moeite om eigen keuzes te maken. Medewerkers bieden voornamelijk houvast en sturing. Door een goede balans tussen rust, een-op-een contact en individuele activiteiten raken bewoners niet in een sociaal isolement.

Veenmos 2 – sturend leefmilieu

Bewoners in dit leefmilieu hebben behoefte aan veiligheid, warmte en structuur. Nabijheid van anderen en gezelligheid geeft bewoners een veilig en vertrouwd gevoel. Voorspelbaarheid helpt bij het voorkomen van probleemgedrag. Bewoners kunnen zelf vrijwel geen verantwoorde keuzes maken. Medewerkers sturen en begeleiden bewoners hierin om onrust te voorkomen. Activiteiten worden aangeboden in het activiteitencentrum. Er is veel aandacht voor een goede dagstructuur.

Afdeling Struikheide

Struikheide 1 – Stimulerend leefmilieu

In dit leefmilieu hebben bewoners de stimulans van elkaar nodig om dingen te doen. Het zien van voorbeelden, elkaar uitdagen en imiteren helpt hierbij. Het aanleren van sociale vaardigheden, deelnemen aan activiteiten en een proactieve houding worden gestimuleerd. Medewerkers begeleiden bewoners met ‘de handen op de rug’ om hun zelfvertrouwen te vergroten. Bewoners voelen zich prettig en veilig bij anderen en maken daarom weinig gebruik van de eigen kamer.

Struikheide 2 – coachend/stimulerend leefmilieu

Bewoners in dit leefmilieu hebben behoefte aan huiselijkheid en gezelschap. Zij vinden het prettig om samen met anderen de dag door te brengen. Medewerkers stimuleren en coachen bewoners om zo zelfstandig mogelijk te functioneren: eigen keuzes maken, daadwerkelijk in actie komen en deelnemen aan de maatschappij waar mogelijk. Medewerkers stimuleren bewoners waar nodig om passiviteit te voorkomen.

Afdeling Boekweit

Boekweit 1 – coachend/sturend leefmilieu

In dit leefmilieu is structuur erg belangrijk, want dit zorgt voor duidelijkheid en voortgang. En dat vinden bewoners fijn. Ze halen voldoening uit activiteiten, maar er moet wel regelmaat zijn zodat ze daadwerkelijk meedoen. Bewoners nemen graag hun eigen beslissingen en medewerkers sturen bij waar nodig. Negativiteit omzetten in positiviteit vinden bewoners lastig. Hen overtuigen dat ze bepaalde dingen echt wel zelfstandig kunnen doen is daarom aan de orde van de dag.

Boekweit 2 – coachend leefmilieu met leervaardigheden/resocialisatie

Bewoners in dit leefmilieu zijn graag actief bezig en kunnen zichzelf redden in een gestructureerde omgeving. Ze hebben behoefte aan autonomie en willen de dag op een zinvolle manier doorbrengen. Bewoners bepalen zoveel mogelijk zelf wat zij doen: ze hebben zelf de regie. Medewerkers hebben een coachende rol en begeleiden bewoners om bijvoorbeeld zelf te kunnen koken en te wassen. 

Lees hier het verhaal van bewoonster Frony. Bewoners kunnen of blijven wonen in dit milieu (‘stabiel blijven’) of kunnen werken aan resocialisatie en terugkeer in de maatschappij. Zelfstandig of onder begeleiding wonen buiten de locatie is een mogelijkheid voor bewoners in dit leefmilieu.

Medewerkers

Medewerkers werken in een leefmilieu dat aansluit bij hun kwaliteiten. Zij spannen zich dag en nacht in om bewoners een vertrouwde, huiselijke en veilige leefomgeving te bieden. Een plek waar zij zichzelf kunnen en mogen zijn. Waar naar hen geluisterd wordt en de zorg op hun wensen is afgestemd. Dag en nacht is er een verpleegkundige aanwezig voor verpleegtechnische handelingen zoals katheteriseren, injecteren en medicatie toedienen.

Huiskamers

Elk leefmilieu heeft twee huiskamers waar bewoners koken, samen eten, koffie drinken, wat kunnen lezen of televisie kijken. Overdag gaan bewoners naar onze dagbestedingsafdeling (zowel binnen als buiten de locatie). Ook heeft elke afdeling een of meerdere overdekte terrassen.

Zit- en slaapkamer

Bewoners hebben een eigen zit- en slaapkamer die zij zelf inrichten met hun eigen spullen. De zit- en slaapkamer is voorzien van een telefoonaansluiting, kabel voor radio en televisie en een internet-verbinding. Ook heeft elke bewoner eigen sanitair of delen ze sanitair (met twee personen). Ook heeft elke kamer alarmering om verpleegkundigen/verzorgenden op te roepen.


Ga terug naar hoofdpagina locatie