Stichting Vrienden › Treant

Stichting Vrienden

Stichting Vrienden van Veltman

De Stichting Vrienden van Veltman zamelt geld in ten behoeve van de bewoners en cliënten van Veltman. Daarmee kunnen leuke extra's betaald worden waarvoor in de gewone budgetten geen ruimte is.

De Stichting Vrienden van Veltman zamelt geld in via schenkingen en erfenissen. Ook organiseert de stichting elk jaar een bazar, waarvan de opbrengst naar de Stichting Vrienden gaat.

Voorbeelden

De volgende extra's zijn al door de stichting gefinancierd:

  • Elke maand een ontspanningsactiviteit in De Brink
  • Het dagblad voor de woonafdelingen
  • De jaarlijkse bewonersdag met eten en vermaak

Wie zijn de vrienden van Veltman?

Vrienden van Veltman is een stichting met een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers en medewerkers van Veltman. De bestuursleden overleggen en besluiten op welke manier de inkomsten ten goede komen aan de bewoners en cliënten.

Meer informatie of donateur worden?

Wilt u de Stichting Vrienden van Veltman ook ondersteunen? Dan kunt u een gift overmaken of de stichting een legaat of erfenis toekennen. Het IBAN-nummer is NL82 RABO 0358 3078 21. U kunt de Vrienden van Veltman bereiken via de receptie: tel. 0900 0591 of bezoek de website www.vvdvs.nl.
 

Ga terug naar hoofdpagina locatie