Zorg en begeleiding › Treant

Zorg en begeleiding

Persoonlijke zorg

Graag bieden we de zorg die u nodig heeft. We overleggen met u en uw familie over uw wensen en behoeften en leggen afspraken vast in uw zorgplan. U ontvangt vervolgens de zorg die bij u past.

Zorgleefplan

De zorgbemiddelaar bespreekt bij uw komst welke zorg u van ons wilt ontvangen en wij zorgen voor 'op maat gesneden zorg': passende zorg en - als dat nodig is - verpleging of behandeling. Dat past natuurlijk ook bij ons motto: Omdat zorg persoonlijk is. De afspraken die we met u en eventueel uw familie maken over de te leveren zorg, zetten we in het zorgleefplan.

Zorgcoördinator is eerste aanspreekpunt

Een van onze verzorgenden of verpleegkundigen is uw zorgcoördinator. Deze is voor u het eerste aanspreekpunt wat betreft de zorg. Met hem of haar bespreekt u uw wensen en eventuele wijzigingen in de zorg. De zorgcoördinator is ook aan het aanspreekpunt voor uw familie.

Ga terug naar hoofdpagina locatie