Zelfstandig wonen bij Valkenhof › Treant

Zelfstandig wonen bij Valkenhof

Bij Valkenhof zijn ook zelfstandige woningen in appartementencomplex De Rietgors. Wij bieden daar zorg, net zoals andere zorgaanbieders.

De woningen in De Rietgors zijn van woningstichting Domesta. Daar moet u zich ook aanmelden als u in De Rietgors wilt wonen. Onze zorgbemiddelaar doet wel de toewijzing van vrijkomende woningen. 

Ga terug naar hoofdpagina locatie