Stichting Vrienden › Treant

Stichting Vrienden

Stichting Vrienden van Holtingerhof en Valkenhof

Deze stichting zamelt geld in om sociale en culturele voorzieningen te betalen die het algemene welzijn bevorderen van bewoners en personeel van Holtingerhof, Valkenhof en de aanleunwoningen. Het gaat dan om voorzieningen die niet uit de exploitatie van deze woonwijkcentra kunnen worden betaald.

De Stichting Vrienden van Holtingerhof en Valkenhof ontvangt geld uit giften en erfenissen.

Het bestuur

De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit vertegenwoordigers van:

  • de bewoners van Holtingerhof en Valkenhof
  • de bewoners van de aanleunwoningen
  • het personeel
  • vrijwilligers
  • het management

Wilt u ook de stichting steunen?

Wilt u de Stichting Vrienden van Holtingerhof en Valkenhof steunen?
Dat kan door:

  • u aan te melden als donateur. Neem daarvoor contact op met de unitmanager van een van beide locaties.
  • een gift te storten op rekeningnummer 66.43.12.624 ten name van de Stichting Vrienden van Holtingerhof en Valkenhof.
Ga terug naar hoofdpagina locatie