Zorg in de wijk › Treant Zorggroep

Op www.treant.nl/corona hebben wij al ons nieuws over corona gebundeld

Zorg in de wijk

Woont u in uw eigen woning in de buurt van Tonckenshuys en hebt u (tijdelijk) hulp of zorg nodig?  Dan kunt u gebruikmaken van onze zorg thuis. Uw wensen en behoeften kunnen per dag verschillen en daar houden we rekening mee. Samen met u en uw naasten zorgt ons zorgthuisteam ervoor dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen.

Ons zorgthuisteam biedt:

  • persoonlijke verzorging
  • verpleging
  • dagverzorging
  • Volledig Pakket Thuis (VPT)

Voor zorg thuis is een indicatie nodig. We maken afspraken met u voor het leveren van zorg op een tijdstip dat u goed uitkomt: zorg op afspraak. informatie hierover kunt u krijgen via onze wijkverpleegkundige. Telefoon 0528 37 19 27 of 0900 051

Persoonlijke verzorging

Ons zorgthuisteam helpt u met uw dagelijkse verzorging, zoals douchen, scheren, aan- en uitkleden, steunkousen aantrekken, haarverzorging en toiletgang. Ook helpen we u om met uw ziekte, aandoening of beperking om te gaan. Voor 'persoonlijke verzorging' hebt u een indicatie van onze wijkverpleegkundige nodig. De kosten worden dan vergoed door uw ziektekostenverzekeraar, met uitzondering van uw eigen risico. Zonder indicatie kunt u onze diensten ook afnemen, maar betaalt u deze zelf.

Verpleging

Bent u ziek of ziek geweest en heeft u verpleegkundige hulp nodig om beter te worden of achteruitgang tegen te gaan? Onze wijkverpleegkundige komt bij u thuis om te kijken welke zorg u nodig hebt en op basis daarvan regelt hij/zij hiervoor een indicatie.

Onze wijkverpleegkundige kan u helpen met:

  • injecties en controles, zoals insuline spuiten, bloeddruk meten of bloedsuikerspiegel controleren;
  • medicijnen toedienen;
  • wond- en stomaverzorging;
  • maagsonde of katheter inbrengen
  • palliatieve zorg

Ook kan de wijkverpleegkundige u informatie geven, adviseren en instrueren hoe u kunt omgaan met uw ziekte en/of met hulpmiddelen. Met de indicatie van de wijkverpleegkundige betaalt uw zorgverzekeraar de kosten, met uitzondering van uw eigen risico. Zonder indicatie kunt u ook 'Verpleging aan huis' afnemen, maar betaalt u deze geheel zelf.

Dagbesteding

Wanneer u zelfstandig woont en begeleiding in het dagelijks leven nodig hebt, dan kunt u een of meer dagen per week terecht in het Daghuus. Hier volgen we het normale, huiselijke dagritme. U komt 's ochtends en aan het eind van de dag gaat u weer naar uw eigen woning. U kunt meedoen aan activiteiten of bijvoorbeeld een krant lezen, puzzelen of tv kijken. Koffie drinken, koken en eten doen we samen. Waar nodig helpen we u met alledaagse dingen als persoonlijke hygiëne en praktische zaken.
Voor informatie over de kosten van dagbesteding kunt u contact opnemen met onze zorgbemiddelaars via telefoon 0900 0591 of 31 10 81 03 591

Volledig Pakket Thuis (VPT)

U kunt ook kiezen voor Volledig Pakket Thuis (VPT). U kunt desgewenst met de zorgbemiddelaar overleggen wanneer dit voor u zinvol is. Met VPT kunnen verzekerden met hun CIZ-indicatie dezelfde zorg krijgen die ze in een woonzorgcentrum zouden ontvangen. We maken met u zorgafspraken voor vaste momenten die planbaar zijn en voor die momenten waarop u plotseling zorg nodig hebt.

Meer informatie of vragen? Neem dan contact op met onze zorgbemiddelaar, telefoon 0528 28 61 14 of 0900 0591.

Ga terug naar hoofdpagina locatie

Informatie over het coronavirus

Op www.treant.nl/corona vind je alle informatie over de maatregelen in onze ziekenhuizen en woonzorgcentra.

Belangrijke informatie over bezoek
Er is helaas geen bezoek mogelijk op de Intensive Care, hartbewaking (CCU) en de speciale isolatieafdeling voor corona-patiënten op onze ziekenhuislocatie in Emmen. Dit geldt voor patiënten die besmet zijn met het coronavirus en die zijn opgenomen (patiënten uit deze regio én andere regio's). Een ontzettend moeilijke maatregel voor patiënten en hun naasten, maar wel een die we moeten nemen om kwetsbare patiënten te beschermen. We houden familieleden natuurlijk op de hoogte van de situatie van hun naaste. Voor patiënten die om andere redenen zijn opgenomen (patiënten uit deze regio én andere regio's) is bezoek mogelijk van maximaal 1 gescreende persoon voor 1 uur per dag. Ook op onze locaties voor wonen en zorg is helaas geen bezoek meer mogelijk. Voor patiënten die terminaal zijn, wordt een uitzondering gemaakt. Meer informatie

Patiënten op de andere ziekenhuisafdelingen mogen geen bezoekers meer ontvangen van buiten Drenthe, Groningen, Friesland en Overijssel. We willen zo de risico’s op verspreiding van het coronavirus tot een minimum beperken.

Bekijk de veelgestelde vragen voor patiënten en bezoekersvoor welke ziekenhuiszorg u op welke locatie terecht kunt tijdens de coronacrisis en de informatiepagina over coronazorg voor patiënten in De Horst (incl. veelgestelde vragen & informatie voor familieleden).