Zorg in de wijk › Treant

Zorg in de wijk

Woont u in een eigen woning in het complex van Tonckenshuys of Molenhof en hebt u (tijdelijk) hulp of zorg nodig?  Dan kunt u gebruikmaken van onze zorg thuis. Uw wensen en behoeften kunnen per dag verschillen en daar houden we rekening mee. Samen met u en uw naasten zorgt ons zorgthuisteam ervoor dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen.

Ons zorgthuisteam biedt:

  • persoonlijke verzorging
  • verpleging
  • dagverzorging
  • Volledig Pakket Thuis (VPT)

Voor zorg thuis is een indicatie nodig. We maken afspraken met u voor het leveren van zorg op een tijdstip dat u goed uitkomt: zorg op afspraak. informatie hierover kunt u krijgen via onze wijkverpleegkundige. Telefoon 0528 37 19 27 of 0900 051

Persoonlijke verzorging

Ons zorgthuisteam helpt u met uw dagelijkse verzorging, zoals douchen, scheren, aan- en uitkleden, steunkousen aantrekken, haarverzorging en toiletgang. Ook helpen we u om met uw ziekte, aandoening of beperking om te gaan. Voor 'persoonlijke verzorging' hebt u een indicatie van onze wijkverpleegkundige nodig. De kosten worden dan vergoed door uw ziektekostenverzekeraar, met uitzondering van uw eigen risico. Zonder indicatie kunt u onze diensten ook afnemen, maar betaalt u deze zelf.

Verpleging

Bent u ziek of ziek geweest en heeft u verpleegkundige hulp nodig om beter te worden of achteruitgang tegen te gaan? Onze wijkverpleegkundige komt bij u thuis om te kijken welke zorg u nodig hebt en op basis daarvan regelt hij/zij hiervoor een indicatie.

Onze wijkverpleegkundige kan u helpen met:

  • injecties en controles, zoals insuline spuiten, bloeddruk meten of bloedsuikerspiegel controleren;
  • medicijnen toedienen;
  • wond- en stomaverzorging;
  • maagsonde of katheter inbrengen
  • palliatieve zorg

Ook kan de wijkverpleegkundige u informatie geven, adviseren en instrueren hoe u kunt omgaan met uw ziekte en/of met hulpmiddelen. Met de indicatie van de wijkverpleegkundige betaalt uw zorgverzekeraar de kosten, met uitzondering van uw eigen risico. Zonder indicatie kunt u ook 'Verpleging aan huis' afnemen, maar betaalt u deze geheel zelf.

Dagbesteding

Wanneer u zelfstandig woont en begeleiding in het dagelijks leven nodig hebt, dan kunt u een of meer dagen per week terecht in het Daghuus. Hier volgen we het normale, huiselijke dagritme. U komt 's ochtends en aan het eind van de dag gaat u weer naar uw eigen woning. U kunt meedoen aan activiteiten of bijvoorbeeld een krant lezen, puzzelen of tv kijken. Koffie drinken, koken en eten doen we samen. 

Waar nodig helpen we u met alledaagse dingen als persoonlijke hygiëne en praktische zaken.
Voor informatie over de kosten van dagbesteding kunt u contact opnemen met onze zorgbemiddelaars via telefoon 0900 0591 of 31 10 81 03 591

Volledig Pakket Thuis (VPT)

U kunt ook kiezen voor Volledig Pakket Thuis (VPT). U kunt desgewenst met de zorgbemiddelaar overleggen wanneer dit voor u zinvol is. Met VPT kunnen verzekerden met hun CIZ-indicatie dezelfde zorg krijgen die ze in een woonzorgcentrum zouden ontvangen. We maken met u zorgafspraken voor vaste momenten die planbaar zijn en voor die momenten waarop u plotseling zorg nodig hebt.

Meer informatie of vragen? Neem dan contact op met onze zorgbemiddelaar, telefoon 0528 28 61 14 of 0900 0591.

Ga terug naar hoofdpagina locatie