Praktische zaken › Treant

Praktische zaken

Komt u in Tonckenshuys wonen? Of wilt u bij ons komen voor activiteiten? Dan hebt u waarschijnlijk wel een paar vragen. Bij de kennismaking vertellen we van alles, kunt u vragen stellen en krijgt u een map met informatie, zodat u alles nog eens rustig kunt nalezen. Hieronder een aantal praktische zaken. Heeft u daarna nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Belangenbehartiging

Tonckenshuys heeft een eigen cliëntenraad. Deze raad behartigt de belangen van bewoners en bezoekers.

Indicatie CIZ

Voor de zorg en begeleiding van Tonckenshuys heeft u een indicatie nodig. De zorgbemiddelaar geeft u daar bij de kennismaking informatie over en begeleidt u bij de aanvraag. U krijgt de indicatie van het regionale Centrum Indicatiestelling Zorg, het CIZ. De soort zorg die u krijgt en hoe vaak u die zorg krijgt, staat in het 'zorgzwaartepakket', het ZZP.

Een goed gesprek

Verhuizen naar Tonckenshuys kan een ingrijpende gebeurtenis zijn. Misschien komen er vragen bij u op over het leven, over de zin van het leven of over geloof en levensbeschouwing. Een geestelijk verzorger kan u dan steunen en samen met u zoeken naar mogelijkheden om weer grip te krijgen op uw leven. De geestelijke verzorger is er voor alle cliënten, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond.

Elke vrijdagavond vindt er om 19.00 uur een weekafsluiting plaats in Restaurant de Burgemeester die georganiseerd wordt door de gezamenlijke kerken van Zuidwolde, Alteveer en Kerkenveld.

Parkeren

Op en rond het terrein zijn parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers. Bij de Villa zijn parkeerplaatsen gereserveerd voor artsen en voor mensen die slecht ter been zijn. Voor de speciale parkeerplaatsen voor invaliden kunt u een vergunning aanvragen bij gemeente De Wolden. Vijftien parkeerplaatsen zijn gereserveerd voor bewoners: bij de parkeerplaats hangt een bordje met het kenteken van de auto.

Uw huisdier is welkom

Uw huisdier is welkom, ook als u in Tonckenshuys komt wonen. U blijft uw huisdier wel zelf verzorgen en de andere bewoners en bezoekers mogen er geen last van hebben. Daarom hebben we een aantal huisregels voor huisdieren opgesteld. Zo heeft u uw hond bijvoorbeeld altijd aan de lijn, behalve in uw eigen woning. Tijdens de maaltijden worden er in het restaurant  geen honden toegelaten.

Roken

Bewoners kunnen roken in hun appartement. In alle andere ruimtes is roken niet toegestaan. Ook mogen de medewerkers u vragen om een uur voordat zij bij u komen niet te roken. Zij hebben namelijk recht op een rookvrije werkplek.

Samen zorgen

Vaak krijgen mensen voordat ze bij ons komen wonen al zorg van een partner, familie of andere naasten. Willen zij - ook wel 'mantelzorgers' genoemd - graag nog een deel van de zorg voor u op zich nemen en vindt u dat ook prettig, dan kan dat natuurlijk. We maken afspraken over deze familieparticipatie die we ook in uw zorgleefplan zetten. Activiteiten waarbij partner, familie of naasten kunnen helpen:

  • koken
  • uiterlijke verzorging 
  • voorlezen
  • zingen met de bewoner(s)
  • wandelen
  • uitstapjes 

Schoonmaken

Van maandag tot en met vrijdag worden de zorgappartementen schoongemaakt. Dit gebeurt in overleg. U heeft recht op 55 minuten schoonmaak per zorgappartement per week.

Ga terug naar hoofdpagina locatie