Gulle gevers › Treant Zorggroep

Op www.treant.nl/corona hebben wij al ons nieuws over corona gebundeld

Gulle gevers

Voor de extra's die het leven van onze bewoners en cliënten veraangenamen, hebben we gelukkig een paar gulle gevers. We kunnen namelijk niet alle voorzieningen en activiteiten betalen uit het gewone budget. De Stichting Vrienden Tonckenshuys schiet regelmatig te hulp. De Stichting Tonckensdierenpark richt zich op het mooie dierenpark en de daar aanwezige dieren.

Stichting Vrienden Tonckenshuys Zuidwolde

In het voorjaar van 2007 is de Stichting Vrienden Tonckenshuys Zuidwolde opgericht. Deze stichting zamelt geld in bij fondsen, bedrijven en donateurs. Ook uw gift is van harte welkom. U maakt daarmee de extra's mogelijk die het dagelijks leven in het Tonckenshuys veraangenamen. U kunt al donateur worden voor 10 euro per jaar.

De Stichting Vrienden Tonckenshuys Zuidwolde heeft al bijgedragen aan:

  • de beweegtuin
  • duofietsen
  • het schilderij in bar-restaurant De Burgemeester

Op de website van de Stichting Vrienden Tonckenshuys vindt u meer informatie en een formulier waarmee u zich kunt aanmelden.
Naar de website van de Stichting Vrienden Tonckenshuys

Stichting Tonckensdierenpark

Een aantal enthousiaste inwoners van Zuidwolde heeft de Stichting Tonckensdierenpark opgericht. Deze stichting beheert het dierenpark met bijdragen van de bewoners, dorpsgenoten en andere gulle gevers. Wilt u ook bijdragen? Heel graag! Uw donatie, maar ook uw helpende handen zijn van harte welkom.

Ga terug naar hoofdpagina locatie

Informatie over het coronavirus

Op www.treant.nl/corona vind je alle informatie over de maatregelen in onze ziekenhuizen en woonzorgcentra.

Belangrijke informatie over bezoek
Bezoek aan corona-patiënten op onze ziekenhuislocatie in Emmen is helaas niet mogelijk. Dit geldt voor patiënten met Covid-19 (uit deze regio én andere regio's) die zijn opgenomen op de Intensive Care, hartbewaking (CCU) en de speciale isolatieafdeling. Een ontzettend moeilijke maatregel voor patiënten en hun naasten, maar wel een die we moeten nemen om kwetsbare patiënten te beschermen. We houden familieleden natuurlijk op de hoogte van de situatie van hun naaste.
Voor patiënten die om andere redenen zijn opgenomen (non-Covid patiënten uit deze regio én andere regio's) is bezoek mogelijk van maximaal 1 gescreende persoon voor 1 uur per dag. Deze bezoekregeling geldt nu ook voor non-Covid patiënten op de Intensive Care, Eerste Hart Hulp, hartbewaking (CCU), Verloskunde, Kinderafdeling en Spoedeisende Hulp. 
Ook op onze locaties voor wonen en zorg is helaas geen bezoek meer mogelijk.
Voor patiënten die terminaal zijn, wordt een uitzondering gemaakt. Meer informatie


Patiënten op de andere ziekenhuisafdelingen mogen geen bezoekers meer ontvangen van buiten Drenthe, Groningen, Friesland en Overijssel. We willen zo de risico’s op verspreiding van het coronavirus tot een minimum beperken.

Bekijk de veelgestelde vragen voor patiënten en bezoekersvoor welke ziekenhuiszorg u op welke locatie terecht kunt tijdens de coronacrisis en de informatiepagina over coronazorg voor patiënten in De Horst (incl. veelgestelde vragen & informatie voor familieleden).