Gulle gevers › Treant

Gulle gevers

Voor de extra's die het leven van onze bewoners en cliënten veraangenamen, hebben we gelukkig een paar gulle gevers. We kunnen namelijk niet alle voorzieningen en activiteiten betalen uit het gewone budget. De Stichting Vrienden Tonckenshuys schiet regelmatig te hulp. De Stichting Tonckensdierenpark richt zich op het mooie dierenpark en de daar aanwezige dieren.

Stichting Vrienden Tonckenshuys Zuidwolde

In het voorjaar van 2007 is de Stichting Vrienden Tonckenshuys Zuidwolde opgericht. Deze stichting zamelt geld in bij fondsen, bedrijven en donateurs. Ook uw gift is van harte welkom. U maakt daarmee de extra's mogelijk die het dagelijks leven in het Tonckenshuys veraangenamen. U kunt al donateur worden voor 10 euro per jaar.

De Stichting Vrienden Tonckenshuys Zuidwolde heeft al bijgedragen aan:

  • de beweegtuin
  • duofietsen
  • het schilderij in bar-restaurant De Burgemeester

Op de website van de Stichting Vrienden Tonckenshuys vindt u meer informatie en een formulier waarmee u zich kunt aanmelden.
Naar de website van de Stichting Vrienden Tonckenshuys

Stichting Tonckensdierenpark

Een aantal enthousiaste inwoners van Zuidwolde heeft de Stichting Tonckensdierenpark opgericht. Deze stichting beheert het dierenpark met bijdragen van de bewoners, dorpsgenoten en andere gulle gevers. Wilt u ook bijdragen? Heel graag! Uw donatie, maar ook uw helpende handen zijn van harte welkom.

Ga terug naar hoofdpagina locatie