Zorg en services › Treant

Zorg en services

Ons wijkteam met verzorgenden en verpleegkundigen levert de zorg 24 uur per dag in de zorgappartementen en de aanleunwoningen van Selkersgoorn. Woont u zelfstandig in uw eigen woning in Dalen en heeft u hulp of zorg nodig? Ook dan kunt u gebruik maken van onze zorg en services.

Met een beetje - en soms wat meer - hulp van onze kant, kunt u de meeste dingen blijven doen zoals u dat gewend was. U bepaalt zelf van welke zorg en services u gebruik wilt maken. Uw wensen zijn voor ons het uitgangspunt. 

Zorg zonder en met behandeling

We kunnen u persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding en behandeling bieden. Het wijkteam werkt vanaf de toewijzing van de zorg nauw samen met de plaatselijke huisartsen. Ook de specialist ouderengeneeskunde (arts) van Treant Zorggroep zit in dit multidisciplinaire team vanwege het verlenen van zorg met behandeling (verpleeghuiszorg). Twee huisartsen in Dalen mogen deze verpleegzorg ook bieden; zij zijn daartoe bevoegd. De afspraken die we met u maken, zetten we in uw zorgleefplan.

Contact met wijkteam

Voor rechtstreeks contact met het wijkteam van Selkersgoorn:

Onze hulpverleners

Bij de kennismaking bespreken we met u welke medische zorg of behandeling u nodig hebt. Daarna bespreken we uw zorgvraag binnen het wijkteam van Selkersgoorn.

Voor uw verzorging en behandeling kunnen we de volgende hulpverleners inschakelen:

 • verzorgende
 • (wijk)verpleegkundige
 • activiteitenbegeleider
 • specialist ouderengeneeskunde
 • fysiotherapeut
 • ergotherapeut
 • bewegingsagoog
 • diëtist
 • logopedist
 • maatschappelijk werker
 • geestelijk vezorger
 • psycholoog
   

Dagverzorging

U kunt gebruik maken van Dagverzorging bij Selkersgoorn als u dat wilt. Het is namelijk bedoeld voor alle bewoners van Selkersgoorn en alle inwoners van Dalen en omgeving die behoefte hebben aan enige begeleiding in het dagelijks leven. Bij de dagverzorging volgen we het normale, huiselijke dagritme. U komt 's ochtends en aan het eind van de dag gaat u weer naar huis. U kunt meedoen aan activiteiten of bijvoorbeeld een krant lezen, wat puzzelen of tv kijken. We drinken samen koffie en koken en eten samen. Als het nodig is helpen we u met persoonlijke hygiëne en praktische zaken. 

Personenalarmering

Personenalarmering zorgt voor een veilig gevoel en snelle hulp als er iets aan de hand is. U heeft een alarmknop om uw pols, nek of  aan de muur, verbonden aan een meldkastje in uw woning. Het meldkastje staat 24 uur per dag en 7 dagen per week in directe verbinding met Treant Zorggroep. Als u op de knop drukt, bereikt uw noodoproep ons en komt een medewerker van Selkersgoorn direct in actie.

Ga terug naar hoofdpagina locatie